Hopp til innhold

Påstand om 18 års fengsel

22-åringen som drepte Lars Erik Flem Andersen i Kongsvinger bør dømmes til 18 års fengsel for overlagt drap. Det la aktor ned påstand om i dag.

Arne Ingvald Dymbe, statsadvokat

Statsadvokat Arne I. Dymbe mener 22-åringen må dømmes for overlagt drap.

Foto: Ann Kristin Mo

"Vi vet at han spilte dataspill, fikk mørke tanker, tok på seg mørke klær som han vanligvis ikke bruker, tok med seg luftpistol og bajonett og gikk ut. Vi vet at han hadde andre kniver, men valgte bajonetten."

Slik startet aktor Arne Ingvald Dymbe sitt avslutningsforedrag i Glåmdal tingrett i dag.

Deretter beskriver han det voldsomme angrepet på Lars Erik Flem Andersen utenfor en blokk på Langeland den 26. juli i fjor sommer.

Hadde god tid til å besinne seg

Han sier at 22-åringen hadde mange muligheter til å besinne seg.

"Når det ikke lyktes å ta livet av Lars Erik med en gang, fortsetter han angrepet. Til tross for at offeret ber ham slutte flere ganger, gjør han ikke det. Han gir seg ikke før offeret ligger livløs tilbake. Så tømmer han lommene hans, drar hjem, vasker drapsvåpenet og setter seg til å spille dataspill igjen."

Statsadvokat Arne I. Dymbe mener det foreligger både overlegg og skjerpende omstendigheter.

  • Han viser til at tiltalte har sagt i politiavhør at han skulle drepe noen.
  • Han viser til at tiltalte har sagt til psykiatriske sakkyndige at han var nesten sikker på at han kom til å skade noen.
  • Han viser til at tiltalte først så seg ut en annen person, men droppet det fordi det kom folk.
  • Han viser til at angrepet på Lars Erik Flem Andersen skjedde uten noe som helst motiv, mot en helt tilfeldig person, uten noen foranledning.
  • Han viser til at angrepet og drapet var grotesk og brutalt.

- Meningsløst drap

Senere har tiltalte gått tilbake på at han hadde tenkt å drepe noen. Men statsadvokat Dymbe mener retten bør legge vekt på det første han sa.

"Han har sagt det. Han tok med seg bajonetten. Han gjorde det faktisk og resolutt. Han hadde flere ganger god tid til å besinne seg. Det gjorde han ikke."

- Alle drap er langt på vei meningsløse, men dette er spesielt meningsløst, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Påstand om 18 års fengsel

Aktor la ned påstand om 18 års fengsel for overlagt drap. Da har tiltalte fått litt "rabatt" for tilståelsen. Det er også trukket fra 160 dagers varetekt.

Det er også påstand om inndragning av bajonetten og luftpistolen.

Krav om erstatning til familien

Bistandsadvokaten til offerets familie, Jørn Mejdell Jakobsen la også ned påstand om erstatning og oppreisning.

Han ber om 160.000 kroner i oppreisning for tort og svie til både mor og far. I tillegg krever han erstatning for faktiske utgifter på 80.000 kroner til mor og 25.000 kroner til far.

Forsvarer argumenterer

Nå er den tiltaltes forsvarer, Jon Anders Hasle, i gang med sin avslutningsprosedyre.

Han vil argumentere for at klienten hans skal dømmes for forsettlig drap og ikke for overlagt drap.

Han går nå gjennom de juridiske kravene til å dømme noen for overlagt drap, og mener at disse kravenen ikke er tilstede.

- Retten må la tvilen komme tiltalte til gode, sier Jon Anders Hasle.

Flere saker fra Innlandet