Nye TV-ikon viser aldersgrenser

Mange lurer på en "A" som har dukket opp i TV-ruta. De nye ikonene viser aldersgrensene som er satt for de ulike programmene.

Nye TV-ikon angir aldersgrensene for de enkelte programmene

A - tillatt for alle: Nye TV-ikon angir aldersgrensene for de enkelte programmene.

Foto: NRK

Bakgrunnen for de nye TV-ikonene er den nye loven om beskyttelse av barn mot skadelig innhold som kom 1. juli i år.

Den pålegger alle norske TV-kanaler å informere seerne om hvilke aldersgrupper de enkelte programmene er rettet mot.

Les også: Aldersgrense-ikonet får ny plassering

Grunnlag for å ta gode valg

Seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet tror mange foreldre vil oppleve de nye rettledningene om aldersgrenser som nyttige.

- Foreldre og barn får med dette grunnlag for å ta gode valg om hvilket innhold de skal se, sier Langnes i en pressemelding.

Ann Marita Dambråten ved NRKs Publikumsservice forklarer at NRK har operert med aldersgrenser på sine TV-programmer i flere år, men det nye er at alle aldersgrenser nå visuelt merkes på TV-skjermen.

Les mer: Ny medielov - "beskyttelsesloven"

Dette er aldersgrensene for TV-programmer:

  • A på skjermen - tillatt for alle
  • 6+ på skjermen - tillatt for de over 6
  • 9+ på skjermen - tillatt for de over 9
  • 12+ på skjermen - tillatt for de over 12
  • 15+ på skjermen - tillatt for de over 15
  • 18+ på skjermen - tillatt for de over 18

Den nye medieloven pålegger alle norske tv-kanaler de samme reglene. Loven sier både at TV-programmer skal ha en aldersgrense, og at seeren skal få informasjon om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte.

Unntaket er norske kanaler som sender fra utlandet, for eksempel FEM, MAX, TV3, Viasat 4 og Canal+. Disse kanalene følger reglene som gjelder i det landet de sender fra.

Nyheter unntatt

I første omgang gjelder de nye aldersgrensene for materiale publisert etter 1. juli i år, men fra og med 1. juli 2016 må også aldersgrenser for arkivmateriale settes når det sendes.

For nyheter og aktualitetsstoff, undervisnings- og forskningsstoff, Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet, musikk-, idretts-, hobby- og fridtidsstoff gjelder ikke kravet om å sette aldersgrenser.

Rettighetshaver setter aldersgrensene

Nye filmer skal merkes etter aldersgrenser fastsatt av Medietilsynet, ellers er det den som har rettighetene til det enkelte program i Norge som skal sette aldersgrensene.

Voksen-programmer etter kl 21.00

Den nye loven presiserer også sendetidsreglene eller "vannskillereglene". I lengre tid har TV-kanalene vært pålagt å sende "voksen-programmer" først etter kl 21.00. – "vannskillet". Den nye loven konkretiserer også disse reglene.

Vannskille – sendetidsregler:

  • Innhold etter aldersgrensene A - tillatt for alle, 6+ og 9+ kan sendes hele døgnet.
  • Innhold etter aldersgrensen 12+ må sendes i perioden kl 19.00 - kl 05.30.
  • Innhold etter aldersgrensene 15+ og 18+ må sendes i perioden kl 21.00 - kl 05.30.