Hopp til innhold

NRK tar alle TV-aksjon-utgifter selv

NRK har besluttet å betale alle utgiftene knyttet til sendingene om TV-aksjonen fra og med 2017.

Marion Ravn øver i studio

Fra og med 2017 tar NRK selv alle kostnader knyttet til produksjonen av TV-aksjon-sendingen.

Foto: Kristin Granbo / NRK

– Vi tar hele regningen for å være helt tydelig på at alle innsamlede midler er øremerket og går rett til de hjelpetiltakene de er ment for, sa tidligere programredaktør Lars Kristiansen i NRK da endringen ble vedtatt.

– TV-aksjonen er for NRK et enestående opplysningsprosjekt. Den gir oss anledning til å ta opp viktige problemstillinger på en utdypende måte både i TV-sendingene, på nett, i radio og sosiale medier.

NRK tar alle kostnader

Alle forberedelsene og avviklingen av både TV-program og alt tilhørende redaksjonelt arbeid på alle plattformer, vil dermed heretter bli dekket av lisensmidler.

Fram til 2016 har NRK selv finansiert alle redaksjonelle kostnader knyttet til TV-aksjonen, mens mottakende organisasjon har betalt for de tekniske kostnadene knyttet til selve eventet på aksjonsdagen. Dette er den vanlige kostnadsfordelingen mellom arrangør og medium for tv-dekkede eventer.

Mottakerorganisasjonenes del av kostnadene har for TV-aksjonen vanligvis utgjort cirka 3,5 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Dette vil altså fra 2017 være midler som søkerorganisasjonene ikke behøver å legge inn i sine driftsbudsjetter.