Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK avlyser sykkelsommer

I løpet av fem uker i sommer skulle NRK sykle gjennom fem områder i Norge. Nå parkeres hele sykkelturen i lys av den usikre situasjonen rundt korona framover.

Thomas Hellum og prosjektleder Ingrid L. Olderbakk tester bysyklene i Bodø. Sommersatsning 2020.

Korona stopper også sommerens planlagte sakte-TV fra sykkelsetet. NRKs Thomas Hellum og prosjektleder Ingrid L. Olderbakk parkerer syklene.

Foto: NRK

Dermed blir det ingen sykkelsommer på NRK. Risikofaktorene med å gjennomføre prosjektet vurderes som for mange og derfor stanses prosjektet.

Planen var å lage sakte-TV hvor det i løpet av fem uker i sommer skulle sykles gjennom fem områder i Norge. For å få til det skulle 40 NRK-medarbeidere være på reisefot gjennom fem uker i juli og august.

Prosjektleder for Sykkelsommer i NRK, Ingrid L. Olderbakk, sier at NRK etter grundig overveielse har konkludert med at det er for mange risikofaktorer og for vanskelig å fortsette å planlegge en gjennomføring slik koronasituasjonen er. - NRK har derfor besluttet å stanse prosjektet sommeren 2020, sier Olderbakk.

Hun viser usikkerheten som ser ut til å prege både Norge og verden fremover.

- Vi kunne ha utsatt beslutningen en stund til. Men dersom vi skal ha tid og ressurser til å komme opp med et alternativ som er mindre utsatt for usikkerheten rundt smittesituasjonen, ser vi det mest hensiktsmessig å stoppe prosjektet, slik det er planlagt nå, fortsetter hun.

- Målet var jo å samle folk

Olderbakk viser til at det flere grunner til at det ser vanskelig ut med å gjennomføre sykkel-sakte-tv-prosjektet nå. Både med hensyn til bemanning og i disse dager planlegge et prosjekt hvor målet er å samle mye folk.

- Hele sykkelprosjektet egner seg derfor dårlig for ikke å samle publikum og holde god avstand mellom folk. Hele poenget har jo som ved de tidligere sakte-TV-prosjektene vært å lage god TV og samle folk samtidig, poengterer hun.

Hun viser også til at i planleggingen videre fremover, ville NRK være avhengige av å kunne reise i Norge på befaringer og møter. Det er også komplisert i disse tider.

Det er også usikkerhet knyttet til bemanningen, hvis noen i teamet skulle bli syke underveis, kan karantene kunne ramme mange og gi ekstra utfordringer.

- Vi i NRK synes dette er fryktelig trist for alle som har brukt tid på og gledet seg til sykkelsommer. Men vi har nå et solid stykke forarbeid som kan hentes opp igjen en senere sommer, fortsetter hun.

Jobber med alternativ sommer-TV

 Hun sier de nå vil se på muligheter for å lage TV-underholdning som kan la seg gjennomføre uansett retningslinjer og smittevernhensyn i sommer.

- Vi har bare tiden og veien på oss for å lage et alternativt opplegg som lar seg gjennomføre rent praktisk og som er av en slik kvalitet som publikum forventer av NRK. Vi vil gå ut med informasjon så snart vi vet hva dette blir, sier prosjektleder Ingrid L. Olderbakk i NRK.