Hopp til innhold
Info fra NRK

Informasjon om NRKs budsjett for 2023 

NRKs toppledelse har i dag blitt enige om budsjettet for 2023. Budsjettet styrebehandles og vedtas formelt 13. desember.

NRK-flagg

En stram økonomisk ramme og en unormalt høy pris- og kostnadsvekst betyr tøffe prioriteringer for NRK i 2023.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Helt overordnet er statsbudsjettet en bekreftelse på at en sterk offentlig finansiert allmennkringkaster er viktig, og at 2023 med den situasjonen verden står i nå, er et unntaksår, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

I neste års statsbudsjett får NRK en stram økonomisk ramme, som sammen med en unormalt høy pris- og kostnadsvekst, betyr tøffe prioriteringer.

– Det har vært utfordrende å spare mer enn 300 millioner på neste års budsjett. Alle reduksjoner blir gjort med tanke på hvordan vi best mulig kan verne om det viktige oppdraget vårt, publikumsbruken og NRKs omdømme.

Tilbudet til publikum

Rundt halvparten av innsparingene berører innholdsproduksjoner. Resten fordeler seg på reduksjon i stab- og støttefunksjoner, konsulentbruk og finansielle elementer, som investeringer.  Alle sjangerområder blir berørt, men i ulik grad, og på ulike måter. Det vil gjelde for eksempel programinnhold som drama, sport, fakta, kultur og underholdning. Det vil også gjelde innhold NRK kjøper fra eksterne samarbeidspartnere.

– Den løpende nyhetsproduksjonen er i stor grad blitt skjermet, på grunn av publikums behov for ekstra informasjon om en krevende verdenssituasjon. NRK har også vært opptatt av å sikre balansen mellom produksjon i Oslo og distriktene, for å ivareta NRKs ambisjon om å være til stede i hele landet. I tillegg har vi tatt hensyn til strategiske satsninger og teknologiområder som NRK har bygget opp over tid, sier Fürst Haugen.

Flere virkemidler

Flere virkemidler blir brukt for å komme i mål med innsparingene. Blant annet vil NRK måtte utsette noen nye innholdsproduksjoner i 2023, og for eksempel produsere færre planlagte drama- eller faktaserier. NRK vil også utsette publiseringstidspunkt på noen produksjoner til 2024. I tillegg effektiviserer og reduseres omfanget av enkelte produksjoner. NRK har også sett nødvendigheten av å avslutte noe programinnhold, som for eksempel Sportsrevyen.

– Vi har gjort noen tøffe prioriteringer, men likevel skal NRK levere et solid innholdstilbud i 2023, under nye økonomiske forutsetninger. Jeg er stolt og takknemlig for alt det gode arbeidet som gjøres av NRK-folk over hele landet, avslutter Fürst Haugen.