Hopp til innhold
Info fra NRK

Her er NRK Sápmis nye talenter

Fire nye talenter er klare for neste kull av NRK Sápmis talentprogram.

NRK Sápmis talentprogram 2023: Sárá Lea Gaup, Vetle Knutsen, Ingrid Trosten, Anne Ragnhild Porsanger.

NRK Sápmis talentprogram 2023: (f.v) Sárá Lea Gaup, Vetle Knutsen, Ingrid Trosten og Anne Ragnhild Porsanger er de fire talentene som skal være på plass i NRK fra høsten av.

Foto: NRK

De fire nye talentene ble plukket ut blant 19 søkere i år, noe som er det høyeste søkertallet til talentprogrammet så langt.

- Vi hadde mange gode kandidater inne til intervju, men til slutt var det disse fire som utmerket seg gjennom engasjement, kompetanse og interesseområder som NRK Sápmi har bruk for de neste årene, sier fagleder Alice Marie Jektevik.

Erenoamáš ollu ohccit - Dá leat NRK Sámi ođđa taleanttat

Anne Ragnhild Porsanger (27), nordsamisk:

Anne Ragnhild Porsanger kommer fra Tana i Finnmark og bor i Tromsø. Hun leverer sin master i lektorutdanning med historie og nordsamisk som fagfelt nå i vår.

Porsanger har også solid kompetanse innenfor sosiale medier og kreativt arbeid.

Jeg gleder meg til å bli kjent med NRK Sápmi som organisasjon, og ikke minst med de andre talentene, sier Porsanger.

Vetle Knutsen (19), lulesamisk:

Vetle Knutsen er en ung og lovende lulesame med idrettsbakgrunn fra Bodø med røtter fra Tysfjord.

Han er særlig opptatt av journalistikk, både til nett og til TV.

Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med talentprogrammet, det er en fin mulighet til å lære mer om mediefaget. For meg personlig er det en stor bonus at jeg får utviklet samisken min samtidig, sier Knutsen.

Sárá Lea Gaup (18), nordsamisk:

Sárá Lea Gaup er fra Kautokeino, Hun har fått smaken på programproduksjon og filmteknikk gjennom familien, som har vært med på TV-, film- og fotoprosjekter.

Gaup går ut fra videregående skole nå i vår, og er særlig opptatt av kamera, klipp og programproduksjon når hun skal inn i talentprogrammet.

Jeg søkte på talentprogrammet fordi jeg ville prøve noe nytt, og var veldig inspirert av min søster som var praktikant i NRK Sápmi for noen år tilbake. Jeg gleder meg til å se hva NRK har å by på!

Ingrid Trosten (23), nordsamisk:

Ingrid Trosten er fra Tana. Hun tar en bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra Universitetet i Tromsø i vår, og har tilbragt ett semester på Hawaii.

Trosten har vært innom NRK tidligere, da som mannskap på Sommerskuta i 2022. Hun er særlig interessert i journalistikk, podkast og programproduksjon, og er spesielt opptatt av innhold til unge.

Talentprogrammet gir meg muligheten til selvutforskning og troen på egne evner. Det er et skritt utenfor komfortsonen, men jeg har et ønske om å utfordre meg selv, sier Trosten om året som kommer.

Fornøyd fagleder

Fagleder for NRK Sápmis talentprogram, Alice Marie Jektevik, er kjempefornøyd med det neste kullet for talentprogrammet:

De er en motivert gjeng stappfull av potensial på ulike områder, og kommer til å berike organisasjonen vår det neste året. Noen av talentene kommer rett fra videregående, mens andre har høyere utdannelse. Det skaper en fin gruppe hvor de både har ung-kompetanse og formell utdannelse, som betyr at de kan bruke hverandre for å øke sin egen kompetanse og samfunnsforståelse underveis i året.

Fra august til november skal talentene gå gjennom en grunnopplæring i journalistikk og verktøy i Karasjok, før de senere skal ut i praksisplasser i flere av NRKs redaksjoner frem til sommeren 2024.

Mer om NRK Sápmis talentprogram

Erenoamáš ollu ohccit - Dá leat NRK Sámi ođđa taleanttat

Njeallje ođđa taleantta álget dál NRK Sámi taleantaprográmmii.

Dán jagi válljejuvvojedje 19 ohcci gaskkas njeallje ođđa taleantta, ja dát lea alimus ohcciidlohku, mii dán rádjai lea leamaš taleantaprográmma oktavuođas.

Mis ledje olu buorit kandidáhtat jearahallamis, ja loahpaloahpas dát njealjis čájehedje iežaset áŋgiruššama, gelbbolašvuođa ja beroštumiid bokte, ahte sii dat leat geaid NRK Sápmi dárbbaša boahttevaš jagiid, dadjá fágahoavda Alice Marie Jektevik.

Anne Ragnhild Porsanger (27), davvisámegielat:

Anne Ragnhild Porsanger boahtá Deanus Finnmárkkus ja orru Romssas. Son gergeha dán giđa mastergráda lektoroahpus, mas lea historjá ja davvisámegiella fágasuorgin.

Porsangeris lea maid nana gelbbolašvuohta sosiála mediain ja kreatiiva bargguin.

Mun illudan oahpásmuvvat NRK Sápmái organisašuvdnan, ja erenoamážit eará taleanttaide, lohká Porsanger.

Vetle Knutsen (19, lullisámegielat):

Vetle Knutsen lea nuorra oavánis julevsápmelaš, geas lea valáštallanduogáš Bådåddjos ja geas leat sohka Divttasvuonas.

Sus lea erenoamáš beroštupmi journalistihkkii, sihke neahta ja TV hárrái.

Lean hui ilus go beasan álgit taleantaprográmmii, lea buorre vejolašvuohta oahppat eanet mediafága birra. Munnje lea hui buorre go beasan maiddái buoridit iežan sámegiela, lohká Knutsen.

Sárá Lea Gaup (18), davvisámegielat:

Sárá Lea Gaup lea Guovdageainnus eret. Su bearaš lea leamaš mielde TV-, filbma- ja govvaprošeavttain, ja nu son lea oahpasmuvvan prográmmabuvttadeapmái ja filbmateknihkkii.

Gaup geargá joatkkaskuvllas dán giđa, ja son berošta erenoamážit bargat kámerain, čuohppamiin ja prográmmabuvttademiin taleantaprográmmas.

Ohcen taleantaprográmmii go háliidin geahččalit ođđa áššiid, ja mus lei oabbá gii lei NRK Sámi hárjehallin muhtun jagiid dás ovdal. Mun illudan vásihit maid NRK fállá!

Ingrid Trosten (23), davvisámegielat:

Ingrid Trosten lea Deanus eret. Son válbme dán giđa bachelorgráda servodatplánemis ja kulturipmárdusas Romssa universitehtas, ja son lea leamaš ovtta lohkanbaji Hawaiis.

Trosten lea ovdal leamaš NRK:s, 2022:s son lei mielde Sommerskutas (Geassefatnasis). Son berošta erenoamážit journalistihkas, podkásttas ja prográmmabuvttadeamis, ja son berošta erenoamážit nuoraid sisdoalus.

Taleantaprográmma addá munnje vejolašvuođa iskat iežan searaid ja jáhkkit attáldagaidasan. Orun gal dál ráhkkaneamen dahkat juoidá, maid in dieđe mii lea, muhto mun háliidan iežan hástalit, lohká Trosten boahtte jagi birra.

Duhtavaš fágajođiheaddji

NRK Sámi taleantaprográmma fágajođiheaddji, Alice Marie Jektevik, lea hirbmat duhtavaš taleantaprográmma boahtte joavkkuin:

Sis lea mokta álgit ja attáldagat iešguđetlágan surggiin, ja sii riggudahttet min organisašuvnna boahtte jagi. Muhtin taleanttat bohtet njuolga joatkkaskuvllas, ja earáin gis lea alit oahpu. Dát ráhkada buori joavkku, mas lea sihke nuoraid gelbbolašvuohta ja formála oahppu, ja dat mearkkaša ahte sii sáhttet guhtet guimmiideaset geavahit buorrin nannet iežaset gelbbolašvuođa ja servodatáddejumi dan jagi.

Borgemánus skábmamánnui addojuvvo Kárášjogas nuoraide vuođđooahppu journalistihkas ja sii ohppet maiddái bargoreaidduid geavahit, ovdalgo mannet máŋgga iešguđet NRK doaimmahussii hárjehallat 2024 geasi rádjái.