Dette er NRK

NRK byr på et bredt medietilbud med tre tv-kanaler, 16 radiokanaler og nettstedet NRK.no.

Dagsrevyen - programlederne

Dagsrevyen er et flaggskip i NRKs nyhetsdekning. F v Lisbeth Skei, Jarle Roheim Håkonsen, Ingvild Bryn, Atle Bjurstrøm, Viggo Johansen og Nina Owing er programledere.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRK er Norges største mediebedrift med avdelinger 56 steder rundt om i Norge.

Som offentlig eid kringkastingsselskap har NRK i oppgave å lage et bredt og vidt medietilbud for alle som bor i Norge tuftet på norsk språk og kultur.

NRK Sápmi

NRK har en svært bred og mangfoldig virksomhet. i denne videoen er NRK skildret fra NRK Sápmis ståsted.

NRK bringer nordmenn sammen

Nesten alle i Norge bruker en eller flere av NRKs tjenester en vanlig dag. Allmennkringkasteren NRK bringer det norske folk sammen.

Totalt arbeider ca 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på store og små NRK-avdelinger landet rundt.

I Tromsø, Bergen og Trondheim har NRK store regionsentraler. I Karasjok finner vi hovedsetet for NRK Sápmi som byr på bredt samisk tilbud både på tv, radio og nett.

NRK skal som allmennkringkaster by på et bredt og vidt tilbud for alle i landet. NRK er en allmennkringkaster på samme måte som Danmarks Radio er det i Danmark, Sveriges Radio i Sverige og BBC i Storbritannia.

100 000 innsendte bilder til NRK ble til denne flotte montasjen. Zoom inn, gå opp og ned og nyt sommeren 2013 slik den fortonte seg fra landsende til landsende samtidig som NRK var på tur med sin sommerbåt og lagde sakte-tv!

Stortinget setter rammene

NRK er et statlig aksjeselskap hvor Stortinget setter rammene for virksomheten. Oppdraget er gitt både gjennom en lov om kringkasting og en NRK-plakat som definerer NRKs rolle og oppgave i det norske samfunnet.

Les også: Slik er NRK organisert

Penger til virksomheten får NRK i all hovedsak gjennom lisensen eller kringkastingsavgiften. Det betyr at alle i Norge som har et fjernsynsapparat må betale en årlig avgift som finansierer NRKs virksomhet.

Dette gir NRK rundt fem milliarder kroner årlig til å lage et bredt og landsomfattende medietilbud. Både på tv, radio, nett og andre nye plattformer.

Les mer: Alt om lisensen

NRKs avdelinger og kontorer landet rundt

NRK har kontorer 56 steder rundt om i Norge.

Foto: NRK

Se også: NRK organisasjonskart (pr juli 17)

Tuftet på norsk språk og kultur

NRKs tilbud er tuftet på norsk språk og kultur. NRK har vært en kulturbærer helt siden starten i 1933. Fra hele landet til hele landet har i alle år vært en viktig forutsetning for NRKs virksomhet. Derfor er NRK til stede landet rundt med medarbeidere og kontorer.

NRK limer nasjonen Norge sammen – både til hverdags, ved festlige anledninger og når det skjer ulykker og triste hendelser.

Les mer: NRKs brede medietilbud


Bredt samisk tilbud

NRK har en egen divisjon NRK Sápmi som byr på et bredt samisk tilbud på tv, radio og nett.

For å styrke samisk språk, kultur og identitet lager de rundt 100 medarbeiderne både barne-tv, ungdomsprogrammer, nyhets-, dokumentar- og kulturprogrammer. I tett daglig, nordisk samarbeid lages det tv-nyheter på samisk - Oddasat.

NRK Sápmi har hovedsete i Karasjok, flere lokalkontorer rundt om i Norge og samarbeider over landegrensene om både samisk og urfolksstoff.

Størstedelen av tilbudet presenteres på nordsamisk, men det er også faste tilbud både på lule- og sørsamisk foruten på norsk.

Blikk mot den store verden

Samtidig som NRK både har et lokalt og nasjonalt blikk er det også en viktig oppgave å fortelle om det som skjer utenfor Norges grenser.

Ingen andre norske medier har et så omfattende nett i utlandet som NRK. NRK har åtte egne korrespondenter i utlandet og et utstrakt nyhetssamarbeid både med de nordiske allmennkringkasterne og den europeiske kringkastingsunionen EBU.

Les mer: Navet i europeisk kringkasting

Ronny Brede Aase

mP3 og P3 er NRKs ungdomstilbud. Her P3s Ronny Brede Aase i sving.

Foto: Rashid Akrim / NRK P3

Et førstevalg

NRK har i alle år hatt en sterk posisjon. I en ny medietid hvor valgmulighetene er blitt mange er NRK stadig et førstevalg for norske mediebrukere. Nær ni av ti i Norge bruker en eller flere av NRKs tjenester en vanlig dag.

NRK1 er Norges største tv-kanal og NRK P1 er Norges største radiokanal.

Tradisjonell tv og radio stadig populært

Selv om nettbruken vokser raskt og sterkt er å se fjernsyn eller høre radio stadig den mest vanlige måten å tilegne seg NRKs tilbud.

TV-tilbudet fra NRK finner du på den brede NRK1-kanalen, fordypningskanalen NRK2 og den tredje kanalen NRK Super/3. Denne kanalen heter NRK Super på dag og tidlig kveldstid med et bredt barnetilbud og som NRK3 med et tilbud for unge voksne på kveldstid.

Det bredeste radiotilbudet fra NRK finner du på de digitale plattformene. Her tilbys hele 16 kanaler. Hovedkanalene - P1, P2 og P3 - finner du på alle plattformer, men flere av de supplerende eller nisjekanalene finner du kun på en eller flere digitale plattformer.

Fjernsynstilbudet:

• NRK1 - bredt og variert programtilbud. Norges største tv-kanal.
• NRK2 - fordypningskanalen. Bakgrunns-, dokumentar og nyhetskanal.
• NRK3 /NRK Super - den tredje kanalen tilbyr et barnetilbud på dagtid og et tilbud for unge voksne med serier, humor og film på kveldstid.

Spesialtilbud fjernsyn:
• NRK1 Tegnspråk - TV-tilbud for døve seere med tolking av NRK1s sendinger.

Radiotilbudet:

Hovedkanalene:
• NRK P1 - Den brede kanalen for folk flest. Norges største radiokanal. Bredt distriktstilbud.
• NRK P2 - Kulturkanalen med kunst, kultur, nyheter, debatt og samfunnsstoff.
• NRK P3 - Ungdomskanal med mye pop og rock-musikk, humor og skreddersydde nyheter for de unge.

Hovedkanalene kan du høre både på FM-radio og på flere digitale plattformer - som nettradio på PC og håndholdte medier, på DAB-radio og via det digitale bakkenettet.

I tillegg til de tre hovedkanalene byr NRK på et mangfold av kanaler for spesielle målgrupper.

NRK Klassisk (klassisk musikk døgnet rundt), NRK Alltid Nyheter (nyheter fra tidlig morgen til sen kveld – BBC World Service fra kl 22.00 – 06.30). På NRK Sápmi tilbys et radiotilbud på samisk.

NRKs brede tilbud får du på stadig flere plattformer.

Stadig flere tar del i NRKs tilbud via nettet.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Nettilbudet – nrk.no

NRK nettsted – nrk.no – gir de mange brukerne et bredt og vidt tilbud. Nett-tv, nett-radio, nyheter, bakgrunnsinformasjon, bildegallerier, værtjenesten Yr.no (i samarbeid med Meteorologisk Institutt) og mye annet.

En vanlig nordmenn hører cirka like på mye radio og ser omtrent like mye på tv som før, men bruker NRKs brede netttilbud stadig mer og oftere.

Å ta del i NRKs brede nettilbud via PC-en, mobiltelefonen, nettbrett eller andre nye plattformer blir mer og mer vanlig.

Forsiden på nrk.no oppdateres løpende med nyheter fra verden og Norge.
I tillegg til nrk.no tilbyr NRK på nett både teknologibloggen nrkbeta.no, lyd- og videoarkivet nrkskole.no, ungdomsnettstedet P3.no, barnenettstedet nrksuper.no, værtjenesten Yr.no og friluftsportalen UT.no.

Et bredt samisk netttilbud tilbys på nrk.no/sapmi.

Les på andre språk: Om NRK på samisk, engelsk, tysk, fransk, urdu, polsk og finsk.

Thor-Albert Frøsland i NRK Alltid Nyheter-studio

Fra hele landet til hele landet - har i alle år vært en viktig forutsetning for NRKs virksomhet. Her er Thor-Albert Frøsland på lufta fra NRKs nyhetsstudio.

Foto: Chris Carlsen / NRK