Vil gjeldsveksten til livs

Fylkesrådmann Rune Haugsdal går opnar for at investeringar i vidaregåande skular og kollektivtrafikk kan verta utsette. I budsjettforslaget som vart lagt fram i dag ropar fylkesrådmannen varsko for den galloperande gjeldsveksten.