Venta underskot allereie i juli

Sykkelpresidenten sa dei kunne gå i null, men eit notat frå 13. juli viser at sykkel-VM gjekk mot eit underskot på 15 millionar allereie då, skriv BT. I notatet står det at prognosane ikkje såg lovande ut, og lågare inntekter og valuta vart peikt på som hovudårsakene.