Utbrudd av norovirus på sykehjem

Ni pasienter er isolert og flere avdelinger stengt etter utbrudd av norovirus på Bergen Røde Kors sykehjem.

Bergen Røde Kors sykehjem

UTBRUDD AV NOROVIRUS: Bergen Røde Kors sykehjem er blant byens største institusjoner av sitt slag.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon med høy smittefare. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré.

– Vi har iverksatt omfattende tiltak for å forhindre ytterligere spredning, sier konstituert avdelingsoverlege Thea Marie Moell til BA.

Fokus på hygiene

Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen. Sykehjemmets hovedfokus er derfor nå smittevern.

– Vi har fokus på god håndhygiene og dråpesmitte. Dessuten isolerer vi alle pasienter med symptomer for å unngå videre spredning, sier Moell.

Alle fellesaktiviteter på huset er avlyst, og sykehjemmet har økt bemanningen.

Smitte utenfra

Det første tilfellet av sykdommen ble rapportert allerede 2. juledag. Noen dager senere ble flere syke. Det er først denne uken at situasjonen har blitt kritisk med såpass mange smittede. Smitten har trolig kommet utenfra.

– Det er ikke mistanke om noe i maten. Den første pasienten har nok fått dette utenfra et sted. Norovirus sirkulerer i befolkningen spesielt på denne tiden av vinterhalvåret, sier konstituert avdelingsoverlege Thea Marie Moell til BA.

Blant byens største sykehjem

Bergen Røde Kors sykehjem er blant de største i byen, med 174 pasienter. Pårørende er nå bedt om å vente med å besøke hjemmet.

Dersom tiltakene for smittespredning fungerer, tror overlegen at situasjonen raskt vil være under kontroll.