Sår tvil om Anders Behring Breivik er fornøyd med rapporten

Bistandsadvokat tror Anders Behring Breivik ikke er så fornøyd med å bli ansett som tilregnelig som han gir uttrykk for.

Dag Steinfeld

- MANIPULERENDE: Breivik er ytterst manipulerende og kan få folk til å tro at han ønsker å bli kjent tilregnelig, men egentlig ikke mene det, mener Dag Steinfeld.

Da den siste sakkyndigrapporten om Anders Behring Breiviks pyske ble lagt frem i dag, ble det konkludert med at den terrortiltalte er tilregnelig.

Reaksjonen til Breivik var ifølge forsvarerne at han var fornøyd med den nye konklusjonen fra de nye sakkyndige.

– Ytterst manipulerende

Det tror ikke Dag Steinfeld på. Han er en av tre bistandsadvokater som bistår pårørende fra Hordaland.

– Ja, er han egentlig fornøyd? sier Steinfeld til NRK.

Lippestad utenfor Ila fengsel

- FORNØYD: Forsvarer Geir Lippestad sier Breivik er fornøyd med dagens sakkyndig-rapport.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Han antyder at Breivik kan ha lagt opp til en taktikk der han gir inntrykk av at han ikke vil bli kjent tilregnelig, men at han egentlig ikke mener det.

– Vi står ovenfor en mann som kan være ytterst manipulerende, også om han ikke er sinnssyk, sier Steinfeld.

– Breiviks uttalelser om at å bli sett på som utilregnelig, er noe av det verste han kan utsettes for, kan få mange til å tenke at ”ja, da erklærer vi ham utilregnelig”. Denne mannen er ekstremt manipulerende, sier Steinfeld.

Tror forsvarerene har en annen taktikk

Han tror også at forsvarene til Breivik, legger opp til en annen taktikk i retten enn å ta utgangspunkt i at den tiltalte er tilregnelig.

– Jeg ser et misforhold mellom det han påstår er sitt ønske, og det jeg skimter av argumentasjonen fra advokatene. Jeg syns de varsler en bevisføring som kan tilsi at han er hinsides all fornuft, sier Steinfeld.

Bistandsadvokaten tror mange pårørende ikke syns det er noe som tyder på at Breivik er utilregnelig. Mange ville også oppleve tvungen psykisk helsevern som en mildere straff enn en forvaringsdom i fengsel.

– Ville oppleves som mildere straff

– Mange av de pårørende opplever at handlingen er så gjennomført planlagt, og nærmest imponerende planlagt, at det i liten grad minner om en gal manns verk. Den har vært planlagt i flere år, og helt systematisk gjennomført.

– Derfor vil vel mange ha reflektert over at en domfellesel til tvungent psykisk helsevern, i realiteten ville medført en ”mildere” straff, enn det straffeloven legger opp til, sier Steinfeld.