Trafikkulykke ved Trollhaugtunnelen

Ulykken har skjedd like sør for Trollhaugtunnelen på Hop, i retning Rådal.

Laster Twitter-innhold