Til sjukehus med luftambulanse

Sjåføren av traktoren som er involvert i ei ulukke på fylkesveg 47 i Sveio, blir sendt til sjukehus med luftambulansen. Mellombels omkøyring blir på gang- og sykkelsti forbi ulukkesstaden.