NRK Meny

Til sjukehus med luftambulanse

Sjåføren av traktoren som er involvert i ei ulukke på fylkesveg 47 i Sveio, blir sendt til sjukehus med luftambulansen. Mellombels omkøyring blir på gang- og sykkelsti forbi ulukkesstaden.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.