TAR IMOT BYRÅDEN:

Her inntar Bergens nye byråd for barnehage og skole, Charlotte Spurkeland, byrådsavdelingen. Hun ble tatt imot av forgjenger Harald Victor Hove.

Charlotte Spurkeland (27) tas imot av forgjenger Harald Victor Hove som byrådsleder for skole og barnehage på rådhuset i Bergen.