Stort ras lager oversvømmelse

– Ifølge entreprenørene på stedet er det et relativt stort ras som har gått i Eitrheimselva. Det gjør at elven ikke går som den skal og går over veien i stedet for under veien, sier trafikkoperatør Hanne Norheim i Vegtrafikksentralen. Entreprenørene venter nå på at været skal bli bedre før de begynner arbeidet.