Snart nådd grensen for flyktninger

Bergen har snart nådd grensen for antall flyktninger som kan bosettes i kommunen. September måned var en rekordmåned med over 80 søknader om såkalt selvbosetting. Vanligvis mottar kommunen 15 slike i måneden. Avtalen med staten er å bosette 560 i år.