Slutt på bybanestans

Arbeidet med å sprenge delen av Søråstunnelen på det som skal bli E39 Svegatjørn – Rådal er no ferdig. Sidan 8. mai har det blitt sprengt ny vegtunnel under Folldalstunnelen, der bybanen køyrer mellom Nesttun og Flesland. Det skal også i tida framover sprengast i området, men det blir ikkje lengre stans på bybanen.

Bybanen i Bergen ved Nonneseter stasjon
Foto: Atle Markeng / NRK