NRK Meny
Normal

Sløvåg-slam bekymrer Brevik

Avfallet fra Vest Tank i Gulen skaper bekymring i telemarksbyen Brevik. Stoffet som stammer fra ekslosjonen skal analyseres av bedriften Renor, og så trolig brennes i Norcems sementovner.

24. mai i år eksploderte tanker ved Vest Tanks anlegg i Gulen. I tiden etter har folk blitt syke og Vest Tank anmeldt for miljøkriminalitet.

Nå er forurenset slukkevann etter eksplosjonen ved Vest Tank i Gulen sendt over fjellet til Porsgrunn kommune i Telemark.

Der skal det analyseres av bedriften Renor, og så trolig brennes i sementprodusentens Norcems ovner i Brevik.

Renor består av to mottaks- og behandlingsanlegg som har spesialisert seg på hvert sitt område innen behandling av farlig avfall.

- Lite betryggende

Mangeårig miljøaktivist Øystein Dalland mener at Statens Forurensingstilsyn burde analysert avfallet heller enn at lasten ble sendt til Renor for analyse.

- Vi synes det er lite betryggende at Norge ved sånne uhell ikke har en instans innenfor SFT som rykker ut og tar kvalitetsmålinger og analyser uoppfordret på nøytral grunn, sier han.

Statens Forurensningstilsyn ser imidlertid ingen grunn til at avfallet ikke skulle sendes over fjellet.

- Renor har tillatelse til SFT til å drive sin virksomhet som er å ta imot avfall, og SFT forutsetter at Renor driver sin virksomhet i henhold til den tillatelsen, sier seksjonssjef i SFT, Harald Sørby.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Programleder: Mariann Reikerås
Programleiar: Mariann Reikerås