Slik ser det ut etter fergebrannen

Skadene etter fergebrannen på Bømlo er enorme. – Brann på skip er noe av det verste vi vet om og de kan bli katastrofale, sier brannvesenet.

Skader etter fergebrann på Bømlo

UTBRENT: Trappen på vei ned til det nederste dekket på MF «Strand» er helt utbrent.

Foto: MAGNE LANGÅKER

Det tok over 20 timer etter at det brøt ut Brann på MF «Strand» til brannvesenet ble ferdig med innsatsen.

Nå litt over en uke senere får NRK tilgang til skipet for å se de enorme ødeleggelsene brannen har gjort.

– Brannen på Bømlo forteller om store utfordringer. I skip er det mye metall som skaper enorm varmgang. Dette fører til at brannen kan forflytte seg gjennom hele skipet, sier Frode Bødker, Bergen brannvesen.

Skader etter fergebrann på Bømlo

SALONGEN: Slik så salongen ut etter brannen.

Foto: Magne Langåker

Klokken 08.49 lørdag 29 oktober kom meldingen om at MF «Strand» sto i brann på Rubbestadneset. En brannmann måtte sjekkes for lettere røykskader, og 423 personer måtte evakueres, men utover dette var det kun fergen det gikk utover.

– Denne type branner er veldig kompliserte og brannen kan gå til steder man ikke trodde det skulle brenne, sier Bødker.

Brann ombord i skip er noen av de største utfordringene for brannvesenet, og kan fort føre til at mennesker og hus må bli evakuert.

Totalt fikk 1300 personer SMS-varsel om å evakuere fra bygden Rubbestadnes, der dokken med den brennende fergen MF «Strand» lå.

Ferjebrann på Bømlo

BRANN: MF «Strand» står i brann på Bømlo.

Foto: Jan Kåre Ness

– Det er veldig vanskelig å slukke slike branner. Brannen kan gå opp og nedover i skipet, i ventilasjonsanlegget og i verste fall skape eksplosjoner. Blir det for mye varmgang kan den smitte over på nærliggende hus, noe vi er bekymret for her i Bergen, sier Bødker.

Vestlandet er det fergefylke- og brann i båt kan få alvorlige konsekvenser. Brannvesenet i Bergen er ett av syv brannkorps i landet som har en spesialgruppe til brann ombord i skip.

Skader etter fergebrann på Bømlo

NEDERSTE SALONGEN: Alt er helt utbrent og rommet er helt mørklagt.

Foto: Magne Langåker

Fergen lå i tørrdokk og var inne til service da det tok fyr.

– Skadene er enorme og fartøyet er helt utbrent. Det er kun maskinrommet som ikke har skader, sier daglig leder i Los Marine, Magne Olav Østensen.

Fergen gjøres nå klar til å bli sjøsatt, men MF «Strand» kan ikke reddes.

– Vi har hatt forsikringsselskap og rederi på besøk. Det ser ut til den nå skal kondemneres, sier Østesen.

Skader etter fergebrann på Bømlo

I gangene på MF «Strand» kan man se at det meste av tak og vegger har kollapset.

Foto: Magne Langåker

De ekstreme temperaturene som oppsto, og de mange rommene i fergen, var mye av årsaken til at brannen fikk herje så lenge.

– Verftet syns at dette er en tragedie og de ansatte er veldig preget av hendelsen, sier han.