Slakter byrådets prestisjeplan for barn

Byrådet i Bergen vil ha mer kjærlighet i barnevernet. Planen for barns helse får strykkarakter fra Høyre.

Jana Midelfart Hoff

– FEIL RESEPT: – Barnevernet trenger mange flere mer konkrete tiltak enn kjærlighet, sier Høyres Jana Midelfart Hoff og slakter byrådets nye plan for barnehelse.

Foto: Christian Lura / NRK

Arbeiderpartiet, KrF og Venstres nye store plan for barnehelsen i Bergen skal blant annet sørge for at familier med barn som har problemer skal få hjelp tidligere enn i dag.

Den nye planen som nå er ferdig, omfatter skolehelsetjenesten, psykisk helse og barnevernet. Arbeidet ble påbegynt da Høyre satt med makten i Bergen. Nå fullføres den av det Ap-ledede byrådet, med KrF-er Rebekka Ljosland som helsebyråd.

Høyre er ikke fornøyd med resultatet.

Frykter snikbyråkratisering

– Planen er for vag, den gaper over for mye og har for få konkrete forslag, sier Jana Midelfart Hoff i Høyre.

Målet er å «styrke kapasiteten til å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer med nye årsverk i løpet av planperioden», men dette opplever ikke Høyre som konkret nok.

– Det er veldig fint, men samtidig står det «Opprette en enhet for kunnskapsutvikling i etat for barn og familie.» Hva skal den gjøre? spør Hoff.

– Er det en enhet som kommer barn og unge til gode, eller er det en snikbyråkratisering? spør Hoff, som varsler at Høyre vil sende saken i retur.

Hører på unge med barnevernserfaring

– Selv om planen er full av gode intensjoner, så holdes det opp som en av de gode tingene at man skal skru varmen opp i det offentlige rom, altså få kjærligheten inn i barnevernet, sier Jana Midelfart Hoff.

– Man skal bry seg, men kjærlighet kan ikke vedtas. Det er i hvert fall ikke resepten for barnevernet. Barnevernet trenger mye mer konkrete tiltak enn kjærlighet.

Rebekka Ljosland

HELSEBYRÅD: Rebekka Ljosland fra KrF tror planen vil være med å forandre Bergen.

Foto: Christian Lura / NRK

Helsebyråd Rebekka Ljosland fra KrF sier hun har hørt på innspill fra unge med erfaring fra barnevernet, og går for mer kjærlighet.

– Deres viktigste poeng er at vi trenger mer varme, omsorg og kjærlighet inn i tjenestene. Nettopp derfor har vi hørt på dem, sier Ljosland.

Kjærlighet koster penger

– Kjærlighet er bra, men da trengs det mer tid og flere ansatte, sier klubbleder Renathe Remes Øen i Fellesorganisasjonen.

Renathe Remes Øen

KLUBBLEDER: – Kjærlighet er bra, men da trengs det flere ansatte, sier Renathe Remes Øen.

Foto: Christian Lura / NRK

FO organiserer mange av de barnevernsansatte i Bergen. De er mer opptatt av å få på plass en veiledende norm for antall saker per saksbehandler, men føler ikke at de har fått gehør for det.

– Når en går så bredt ut og bruker ordet kjærlighet, så må det jo følge noe mer med, sier Øen.

– Det er veldig mye vi kunne tatt inn i planen. Nå får vi kritikk både for at planen er for lang, og for at vi burde hatt med mer. Sånn er det i store planer. Vi klarer ikke å favne om alt, svarer helsebyråd Rebekka Ljosland.

– Dette er en plan som jeg tror vil være med å forandre Bergen.

Planen med 51 punkter behandles i bystyrets helse- og sosialkomite i dag før den trolig blir vedtatt i neste bystyremøte.

Det blir i så fall imot Høyres stemmer.