Skoleveien har blitt en byggeplass: – Ungene føler seg ikke trygge

SLÅTTHAUG (NRK): Skolebarn helt ned i seksårsalderen må gå forbi mens det sprenges like ved. – Vi sviktet i forarbeidet, innrømmer kommunen.

Foreldre og barn er uroa for utbygging ved Slåtthaug

REDDE: Elevene Anna og Nora Litland liker ikke at det sprenges rett ved skoleveien. Frode Hauge og Marianne Litland er redde for sprengningsuhell mens barna går forbi.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Det er veldig skummelt. Jeg så at de sprengte og ble usikker på om jeg kunne gå forbi, sier Anna Litland, som går i 5. klasse.

Det som tidligere var en trygg skolevei for henne og søsteren er forvandlet til en anleggsplass med store gravemaskiner og byggeaktivitet fra tidlig morgen til langt ut på ettermiddagen.

Nå har foreldrene på Slåtthaug i Bergen fått nok. De frykter det skal skje en alvorlig ulykke.

– Dette handler ikke bare om at det kan skje sprengingsuhell, men om våre barns rett til å oppleve at de har en sikker skolevei, sier Frode Hauge i foreldregruppen på Slåtthaug.

Manglende sikring

Byggeprosjektet er en del av kommunens opprusting av Slåtthaug idrettspark. Det skal blant annet lages en ny gang- og sykkelsti langs Tranevatnet.

Anleggsplassen ligger midt mellom flere skoler, idrettshaller og fotballbanen til Smørås IL.

Foreldregruppen mener sikringen av byggeplassen ikke har vært god nok. Manglende vakthold når anleggsmaskiner kjører inn og ut, blokkerte gangveier og generelt dårlig sikring er noe av det foreldrene har observert.

Først i forrige uke ble det satt opp gjerder som var høye nok til at barn ikke kan komme seg inn på anleggsområdet.

Arbeid ved Slåtthaug idrettspark

SIKKERHET: Første del av byggeperioden var det bare lave gjerder rundt de tunge anleggsmaskinene. Etter klager fra foreldrene har det blitt satt opp høyere gjerder og vaktholdet har blitt styrket.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Sprenging skremmer barna

Byggingen betyr også sprengingsarbeid flere ganger om dagen, bare noen meter fra der barna går til og fra skolen.

– De bør sprenge når vi er på skolen, og låse gjerdene slik at ingen går inn der, sier Anna Litland.

Foreldregruppen har bedt om at sprengingen kun skal foregå i tidsrommet når barna er på skolen. Dette har så langt ikke blitt tatt hensyn til av byggherren.

– Begrunnelsen var at det ville gå ut over fremdriften i prosjektet, ifølge Hauge.

Byggeplass ved Slåtthaug

UTRYGT: Smørås IL sin fotballbane ligger rett ved byggeplassen. – Sikkerheten har vært under enhver kritikk, sier far Frode Hauge.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Kommunen: – Vi må bare beklage

Det er etat for utbygging i Bergen kommune som er byggherre på Slåtthaug.

Avdelingsleder Terje Reinan sier at det er byggherreforskriften som ligger til grunn for sikringen av området. Den sier blant annet at det skal tas særlig hensyn til «risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres».

Reinan erkjenner at deler av sikringsarbeidet og informasjonen til foreldrene har vært for dårlig, og sier de sviktet i forarbeidet.

– Vi må bare beklage dette, og vi er leie for at vi ikke gikk ut tidligere med informasjon. For øvrig har entreprenøren de rette sertifikatene, og tar de hensyn som skal gjøres, sier Reinan.

Kommunen har tatt initiativ til et folkemøte etter høstferien.

– Der vil vi komme i møte den berettigede kritikken og gjøre det vi kan for å hente oss inn igjen, sier Reinan.

Trafikk ved Slåtthaug

TRAFIKKERT: Området blir brukt av mange, også på kveldstid. Utbyggingen har ført til mer feilparkering og trafikkproblemer enn til vanlig, ifølge foreldregruppen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK