Skal analysere prøver av fisk

Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt spredningen av eventuelle utslipp og skal analysere prøver av fisk fra oppdrettsanlegg i området. – Vi skal undersøke om fisken har blitt forurenset av utslipp fra det havarerte fartøyet, sier Jarle Klungsøyr ved HI.