Seks voksne innlagt i helgen

Haukeland sjukehus opplyser at seks voksne fra Askøy har blitt innlagt siden fredag. Foreløpig er seks voksne innlagt. Ingen av dem er kritisk syke. Totalt har 71 personer fra Askøy blitt innlagt. Ingen barn har blitt innlagt siden 11. juni.