Det infiserte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy
Foto: Valentina Baisotti / NRK

Drikkevann på Askøy

Oppsummert

Kommunen har anslått at så mange som 2000 innbyggjarar har blitt sjuke med tarminfeksjon av vatnet på Askøy. Folk har hatt oppkast, diaré og feber. Over 70 har vore eller er innlagd på Haukeland universitetssjukehus.