Rv. 13 gjenåpnet

Veien mellom Skarvabjørn- og Fresviktunnelen i Ullensvang er åpen etter å ha vært stengt grunnet rasfare.

Laster Twitter-innhold