Riksveg 13 i Odda open

Riksveg 13 i Odda vart stegnt ein periode grunna ras, men er no opna igjen for all ferdsel.