Rekordlåge klimautslepp i Eid

Eid har lågast klimautslepp av dei større kommunane i Sogn og Fjordane, viser tal frå Miljødirektoratet. Frå 2009 til 2017 har kommunen redusert klimautsleppa med 5,8 prosent.