Redusert kapasitet på Hattvik-Venja

Ferjestrekningen Hattvik-Venjaneset på fv. 552 har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Avgangen kl. 12:20 frå Hatvik har kapasitet på 25 passasjerar.