Redusert ferjekapasitet på fv. 57

På fv. 57 har ferjestrekninga Leirvåg-Slørvåg redusert kapasitet på avgangen frå Sløvåg klokka 10.45. Årsaka er spesialtransport, og ferja kan berre ta 25 passasjerar.