NRK Meny
Normal

Rask øyebehandling forbeholdes de rikeste

Mens ventetiden hos de offentlige øyelegene vokser, sitter Richard von Volkmann og venter på pasientene. 14 ganger har han søkt offentlig støtte – 14 ganger har han fått nei. Dermed får kun pasienter som kan betale mer rask behandling hos ham.

Øyne

LANG VENTETID: Pasienter som vil ha rask øyebehandling henvises til private. De som ikke har råd, må vente i så mye som et år på å få hjelp (illustrasjonsfoto).

Foto: Colourbox

Richard von Volkmann

FRUSTRERT: Richard von Volkmann har fått nei på søknader om statlig støtte hele 14 ganger.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Med stor mangel på spesialister, risikerer folk i Bergen nå å måtte vente over et år på å få time hos øyelege. Sprengte timelister gjør at det må prioriteres knallhardt, og konsekvensen er blant annet at pasienter blir henvist til øyeleger i andre byer.

Pasientombudet i Hordaland kaller situasjonen uholdbar.

– Det handler om at kapasiteten er for liten, sa Rune Skjælaaen til NRK i forrige uke.

Richard von Volkmann er privatpraktiserende øyelege med ledig kapasitet i Åsane i Bergen. Han mener han kunne vært med på å få ned køene, men at han nektes av det offentlige.

Von Volkmann har siden 1997 nemlig søkt hele 14 ganger om å bli avtalespesialist, uten å lykkes. Som avtalespesialist kan legen tilby behandling etter offentlige satser, som er langt lavere enn de private.

– Det er urettferdig. Samtidig har jeg ikke gitt opp, men det er jo klart at jeg har andre ting å gjøre enn å skrive nye søknader, sier von Volkmann.

Ikke økt siden 1980-tallet

Rune Skjælaaen

KRITISK: Pasientombud Rune Skjælaaen.

Tallet på øyespesialister i Bergen med offentlig støtte er det samme som på 1980-tallet. Uten offentlig støtte må pasienter som ønsker rask behandling betale ekstra for å komme til hos øyeleger som von Volkmann.

– Det er jo kjent at vi har altfor lange ventelister og vi har for få øyeleger med avtale med staten. Jeg kunne vært med på å få ned ventetiden, sier von Volkmann.

Med tanke på den stadig voksende ventetiden, stusser han over begrunnelsene han har fått for avslagene: At det er nok øyeleger i Bergen.

Helse Vest viser nemlig til at de fleste øyespesialister med offentlig støtte allerede holder til i Bergen, og at utfordringen er mye større andre steder enn i bergensområdet.

Dessuten peker de på at det meste av øyebehandling i Hordaland skjer ved Haukeland universitetssjukehus.

– Tallet på øyeleger må opp

Vibeke Wankel i Norsk Øyelegeforening mener uansett tallet på øyeleger må opp.

Nå det er mangel på øyeleger, sier det seg selv at vi må øke tallet på stillinger, både på sykehus og utenfor.

Vibeke Wankel i Norsk Øyelegeforening

– Nå det er mangel på øyeleger, sier det seg selv at vi må øke tallet på stillinger, både på sykehus og utenfor.

Wankel kan ikke forstå at Richard von Volkmann ikke får støtte når ventelistene for å komme til øyespesialist er så lange.

– Det skulle være unødvendig å måtte gå til private for å få en god øyeundersøkelse. Derfor bør jo også denne øyelegen få en avtalehjemmel slik at pasientene slipper å betale så mye, sier Vibeke Wankel.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.