NRK Meny
Normal

Væpna politi gjennomsøkte toga på Voss

Politiet gjer kontrollar på kommunikasjonsknutepunkt i dag, og politiet gjekk i dag tidleg om bord på toga på Voss. Dei gjorde væpna søk gjennom toga.

Politikontroll på toget på Voss jernbanestasjon

RUTINEKONTROLL: Politiet på Voss hadde væpna kontroll og gjekk gjennom toget då det stod på Voss jernbanestasjon.

Foto: Arne Hofset

– Det var nattoget frå Oslo som kom forseinka til Voss klokka 08:08 politiet kontrollerte, seier Preben Wallestad som er operasjonsleiar i Hordaland politidistrikt.

I tillegg blei eit regiontog til Bergen kontrollert. Dette var rutine som skal ha skjedd på fleire togstasjonar i landet.

Etter at politiet si tryggingsteneste (PST) i går varsla om at nokon skal ha konkrete terrorplanar mot Noreg, har politiet heva beredskapen i heile landet.

Då politiet på Voss kontrollerte toga på stasjonen gjekk dei inn i salongtoget på nattoget, og jobba seg bakover. Dei skal ikkje ha kontrollert sovekupeane på toget.

– Me har vore om bord i mange tog det siste døgnet. Etter den konkrete trusselvurderinga som me har fått frå PST, så har me ei rekke slike handlingspunkt som me gjennomfører for vårt distrikt, seier Gustav Landro som er stabssjef i Hordaland politidistrikt.

Politiet fann ingenting av interesse.

Må vente fleire kontrollar

Politibil, reisande, Voss togstasjon

KONTROLLERER TOG: Politiet kontrollerer særskilt tog som køyrer i retning Bergen.

Foto: Arne Hofseth

Reisande kan vente seg fleire slike kontrollar på tog. Kontrollane gjeld særskilt toga som kjem frå aust og i retning Bergen.

– Kontrollane gjer me ved hjelp av politipersonell som går gjennom toga. Me er synlege for dei som reiser, og gjer observasjonar, seier Landro.

– Eg kan ikkje kommentere noko om kva som blir funne av interesse på dei operasjonane som me gjer no. Det er slikt me held for oss sjølv til me eventuelt kan gå ut med, seier Landro.

– Ver førebudd på å treffe politi

Politiet har ikkje fått informasjon om at det er endring i trusselbilete, og tiltaka politiet hadde i går kjem til å bli vidareført.

– Dette omfattar tog, jernbanestasjonar, og ein del knutepunkt der det samlast ein del folk. Me kjem til å fortsette slik som me gjorde i går, seier Landro.

I helga vert The Tall Ships Races arrangert i Bergen, og politiet kjem til å vere til stades, både på sjøsida og på land.

– Eg trur folk skal vere førebudd på å treffe politipatruljar på til dømes store buss-stasjonar, store trafikk-knutepunkt, og gjerne på større kjøpesenter, seier Landro.

– Me har ikkje noko meir konkret å forhalde oss til enn det me hadde i går, og me har òg flyplassen som eit konkret oppdrag som me skal handtere. Der vil folk sjå politipatruljar, seier han.

Tog og væpna politi på Voss stasjon

FLEIRE KONTROLLAR: Politiet seier reisande kan vente seg fleire kontrollar på tog.

Foto: Arne Hofseth

Siste video

Det kokte i klubbhuset til Fana idrettslag etter at klubben tok sitt andre OL-gull på få dagar.
Programleiar:
Programleiar: Marte Rommetveit