NRK Meny

Oppstart for Sotrasambandet

Regjeringen har satt av 105 millioner kroner i statlige midler i 2017 til forberedende arbeider inkl. flytting av høyspentlinje og grunnerverv. I tillegg står 100 millioner kroner som ble bevilget i fjor fortsatt ubrukt. Riksvei 555 Sotrasambandet i Bergen og Fjell kommuner skal gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

Nye Sotrabrua
Foto: Statens vegvesen / Illustrasjon

Siste video

Slik forbereder Bergen Filharmoniske Orkester seg på 30 timer Grieg live.
Programleder: Mariann Reikerås