NRK Meny

Nye ferjer til Austevoll

Frå 2018 set Fjord1 inn heilt nye ferjer på sambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg. På førstnemnde samband vil nye MF Møkstrafjord, med plass til 130 personbilar, vera i drift frå 1. januar. På det sørlege sambandet vil det bli sett inn i heilt ny elektrisk ferje, bygd ved Havyard i Sogn.

Ny ferje på Krokeide-sambandet
Foto: Multi Maritime