No blir plasten frå kvalmagen utstilling

BERGEN (NRK): Dei 30 plastposane frå magen til gåsenebbkvalen skal få fleire til å bry seg om forsøpling i havet.

Zoolog Terje Lislevand og plastrester i hval

VERDSPROBLEM: Kvalen var utmagra, men hadde magesekken full av plastposar. Zoolog Terje Lislevand meiner dette syner kor stort plastproblemet er.

Foto: Frederik Økland / NRK

Den sjeldne gåsenebbkvalen som stranda på Sotra utanfor Bergen i januar, har skapt stort engasjement både i Noreg og resten av verda.

Zoolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB), Terje Lislevand, gjer no kvalen klar for ein noko spesiell utstilling.

– Det er ei spesiell historie på mange måtar. Då vi tok inn dyret trudde vi det var den første gåsenebbkvalen som var funnen i Noreg, og det vekte jo ein del merksemd. Då vi i tillegg fann all plasten i magen på dyret, tok det fullstendig av. Denne stakkars kvalen har skapt eit veldig fokus på det miljøproblemet som plast i havet er, seier Lislevand.

Det er denne merksemda zoologane no vil bygge vidare på, ved å stille ut både skjelettet til kvalen og plasten som blei funnen i magen.

Skjelettet til gåsenebbhvalen

UTSTILLING: Skjelettet til kvalen blir utstilt på det nye Naturhistorisk museum i Bergen.

Foto: Synnøve Horvei / NRK

Plastutstilling i april

Kvalen har blitt partert, og bein og kjøt vert no reingjort.

– Til slutt vert det eit puslespel å få sett saman skjelettet for utstilling, forklarar zoologen.

Sjølve skjelettet vert stilt ut når ei ny utstilling på Naturhistorisk museum ved UiB opnar i 2019.

– Det er mange historier å fortelje, ikkje berre om kvalen og biologien, men òg om plastfunnet og alt dette førte til. Difor vil vi stille ut plasten i ei litt mindre utstilling som opnar på kulturhistorisk museum 20. april i år, fortel Lislevand.

– Kor mykje plast er det snakk om i denne utstillinga?

– Det er i alle fall 30 plastposar, nokre større flak av plastikk i tillegg til mindre plastbitar.

Gåsenebbhval

BLEI AVLIVA: 30 plastposar og store mengder mikroplast blei henta ut av magesekken til den sjuke og avliva gåsenebbkvalen.

Foto: Frederik Økland / NRK

Omtalt i over 50 land

Bileta av kvalen har gått verda rundt, og europeisk og amerikansk presse har kontakta Lislevand.

– Nyleg har vi fått ei oversikt som viser at denne saka har vore på trykk i nettaviser i totalt 54 land, berre dei to første vekene. Her har vi verkeleg fått sett fokus på noko viktig!

Lislevand meiner dette seier mykje om omfanget av problemet med plast i havet.

– Dette er eit kjempestort, internasjonalt miljøproblem. Gåsenebbkvalen vert ein del av denne.

– Har du tru på at denne historia kan få verda til å snu, med tanke på plastforureining?

– Eg veit ikkje om den kjem til å snu totalt, men det er jo allereie openbart at ting begynner å skje. Både lokalt og ute i verda har denne kvalen blitt brukt til å setje fokus på det miljøproblemet som plast faktisk er.