NRK Meny
Normal

Nekter for å ha brutt privatskoleloven

Bergen Private Gymnas nekter for å ha brutt privatskoleloven. De sier samtidig nei til å betale tilbake 3,5 millioner kroner til staten.

Akademiet Bergen

UENIG OM HUSLEIE: Et av skolebyggene striden står om. Her holder både Bergen Private Gymnas og Akademiet i Bergen til.

Foto: Akademiet

Det var Utdanningsdirektoratet som i desember pålå skolen å betale tilbake pengene.

Bergen Private Gymnas hevder direktoratet har lagt feile opplysninger til grunn, og samtidig utøvd feil rettsanvendelse.

Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas er godkjent etter privatskoleloven og finansiert gjennom statstilskudd og skolepenger. Privatskoleloven stiller krav til hvordan statstilskuddet og skolepengene skal brukes: Alle midlene skal komme elevene til gode.

Har sendt inn ny dokumentasjon

Helge Teige

BESTRIDER DIREKTORATETS KRAV: Daglig leder Helge Teige mener det er lagt til grunn feile opplysninger i saken.

Foto: Andre Marton Pedersen / NRK

– Vi har nå sendt dokumentasjon inn til Utdanningsdirektoratet. Der har vi dokumentert at Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen er på nivå med eller lavere sammenlignet med husleiekostnadene til offentlige skoler, og for så vidt også andre private skoler, sier daglig leder Helge Teige.

– Vi er rimelig klar på at vi har dokumentert at vår husleiekostnad ikke er for høy, og at den er inn forbi markedsmessig standard.

Ferdig behandlet til påske

Utdanningsdirektoratet bekrefter at de har mottatt klage på vedtaket sitt, både fra Bergen Private Gymnas og alle de andre Akademi-skolene.

– Vi skal som underinstans foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom vi ikke finner klagen begrunnet, skal saken oversendes Kunnskapsdepartementet til klagebehandling, sier avdelingsdirektør for tilsyn, Bente Barton Dahlberg, i Utdanningsdirektoratet.

– Hvor lang tid vil dette ta?

– Vi vil etter planen ha ferdigstilt våre undersøkelser før påske, svarer Dahlberg.

Først og fremst husleie

Av kravet på til sammen 3,5 millioner kroner utgjør nettopp husleien den aller største posten på nærmere 2,6 millioner kroner.

Bergen Private Gymnas bestrider også Utdanningsdirektoratets krav om tilbakebetaling når det gjelder kostnader til daglig leder, utkjøp av Macbook-maskiner, konsulentoppdrag samt kostnader til innleid bemanning. Alt i alt utgjør dette til sammen 3.515 000 kroner.

Har tiltro til Utdanningsdirektoratet

Helge Teige har tiltro til at Utdanningsdirektoratet nå kommer til å se på saken en gang til.

– Jeg håper de går inn å gjøre en analyse av markedsleienivået i Bergen sentrum. Jeg håper de da vil komme tilbake med nye beregninger knyttet til markedsleien. Hvis ikke vil vi oversende saken til Kunnskapsdepartementet slik at de kan se på den.

– Kan denne saken havne i en rettssal?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Alle klagesaker kan jo i ytterste konsekvens gjøre det. Vi har imidlertid tiltro til at vi kommer til enighet med direktoratet og departementet lenge før det, sier Helge Teige.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Lars Vaular, Nordvegen, Marius Neset, Terje Isungset og Eivør underholdt tusenvis på Torgallmenningen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte NRKJ-leder Richard Aune.