Motorsykkel kolliderte med bybane

Bybanen skal ha hatt et sammenstøt med en motorsyklist i nærheten av Høyskolen på Kronstad. Motorsyklisten skal ha truffet siden på bybanevognen, skriver BT. Ulykken fører ikke til forsinkelser i trafikken. Det opplyser driftsoperatøren Keolis til NRK.