Må bygge om og kutte 152 plasser for å bli permanent asylmottak

UDI krever at asylsøkerne skal ha eget kjøkken. Dermed må flere hundre mottaksplasser trolig stå tomme i to måneder mens mottaket bygges om.

Flyktningemottaket på Ågotnes

AKUTTMOTTAK: Brakkene i Ågotnes næringspark brukes som akuttmottak for asylsøkere. Lopex har søkt om å gjøre det permanent. – Vi er i forhandlinger, og håper på et positivt svar, sier Pål Augland, leder for akuttmottaket.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

UDI stenger nesten alle akuttmottakene i landet. Blant dem er mottaket i Ågotnes næringspark vest for Bergen.

Lopex mottak AS har søkt om å gjøre det om til et permanent asylmottak fra 1. mars – dagen etter kontrakten deres på akuttmottaket utløper. Men nå har UDI gitt beskjed om at det trengs utbedringer som gjør at det må utsettes.

I tillegg må Lopex nedjustere antall beboere fra 352 til 200.

Årsaken er kravet om at asylsøkere på permanent mottak skal ha eget kjøkken. Cateringselskapet ESS får dermed ikke lenger lage mat til asylsøkerne på Ågotnes

– UDI vil at beboerne lager mat selv. Det er et absolutt krav fra UDI. Ombygging for å få på plass kjøkken tar tid, og fremdriftsplanen viser at det tidligst kan stå klart 1. mai, sier Hroar Espeland, daglig leder i Lopex.

Utsatt en måned

Det er ennå ikke klart om Lopex får tilslaget. UDI fikk i desember inn 114 tilbud om permanente mottak, og meningen var at tilbyderne skulle få svar i begynnelsen av januar. Nå er det utsatt en måned.

Sissel Mehammer, UDI

Sissel Mehammer i UDI

Foto: Bård Siem / NRK

– Vi fikk inn veldig mange tilbud, mange flere enn vi vanligvis får. Det var nytt konkurransegrunnlag, og vi hadde også mange nye tilbydere, som gjorde at vi måtte ut på mange befaringer. Vi håper å kunne tildele kontraktene første uken i februar, men jeg kan ikke garantere at vi rekker det, sier Sissel Mehammer, leder for UDI region vest.

Lopex har også gitt tilbud om 60 såkalte opsjonsplasser i nærområdet.

– Det mottaket som står der i dag, er best egnet for enslige. De 60 plassene tenker vi til familier, sier Espeland.

Kan måtte stenge

Han hadde håpet å få svar fra UDI denne uken, men må altså vente minst en uke til. Hvis Lopex får tilslaget, er han usikker på hva som skjer med beboerne når den nåværende kontrakten utløper.

– Det er avhengig av hva UDI lander på. Vi kan jo forlenge catering-kontrakten inntil ombyggingen er ferdig. Alternativet er at alle flytter ut og at folk flytter inn igjen når selvhusholdet er klart, sier Espeland.

Fordi UDI ennå ikke er ferdige med vurderingene sine, kan Mehammer heller ikke si om mottaket må stenges frem til kjøkkenene er på plass.

– Vi gikk bort fra kravet til selvhushold på akuttmottakene, men har ikke gjort det for de permanente mottakene. Vi ønsker selvhushold for at beboerne skal få mer kontroll over sin egen hverdag. Om Lopex på Ågotnes vinner frem i konkurransen, må bygningsmassen tilpasses ordinært mottak, sier Mehammer.