Må betale bompenger i flere år ekstra

Hardangerbrua har vært gjennom sitt første hele driftsår. Tallenes tale er klar: Bompengeperioden må forlenges.

Første trafikk over Hardangerbrua.

TRAFIKKEN SVIKTER: Nå må perioden for innkreving av bompenger over Hardangerbrua utvides.

Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

– Vi kan vel ikke si oss helt fornøyde, sier Einar Lutro i Hardangerbrua AS.

NRK har flere ganger siden broen åpnet 17. august 2013 meldt om sviktende trafikktall:

Styreleder Lutro har gjentatt, nesten til det kjedsommelige, at man må se trafikkutviklingen over en lengre periode før man kan slå fast om milliardprosjektet har vært en suksess.

– Vi må se dette gjennom et helt år, som er forutsetningene i stortingsproposisjonen, sa styrelederen i februar i fjor.

– Klarer ikke betale ned på 15 år

Nå er hele 2014 gått. Og fasiten er at det passerte 83 prosent flere biler over broen enn det gjorde på fergesambandet Bruravik-Brimnes før broen åpnet. Tallet var tilsvarende i broens tolv første driftsmåneder.

– Trafikken stabiliserer seg, konstaterer Lutro.

Styrelederen medgir at han er skuffet. Forutsetningen i stortingsproposisjonen var nemlig en dobling av fergetrafikken.

I snitt mangler 329 daglige passeringer over broen for at budsjettet skal gå i hop, og nå tyder alt på at bompengeperioden må forlenges fra de 15 årene man regnet med.

– Økonomien er, som trafikktallene, ca. 17 prosent under forventet. Dette betyr i klartekst at vi ikke klarer å betale ned broen på 15 år, sier Lutro.

Innkrevingstiden kan utvides med inntil fem år uten stortingssøknad. Lutro sier det er vanskelig å forskuttere hvor mange år ekstra med bompenger det blir.

– Både trafikktallene og renteutviklingen spiller inn, sier styrelederen.

Tok ikke høyde for E16-utbedring

Trafikkprognosene ble laget av Statens vegvesen i 2004-05, og kvalitetssikret av Møreforsking. Lutro tror man da ikke forutså at utbedring av E16 i Sogn skulle føre til økt trafikk der.

– Man så mer på Jondal og Haukeli. Men vi ser nå at mye trafikkvekst går gjennom Sogn. På vinterstid er det mer stabilt enn over Hardangervidda.

Tungtransportandelen over broen er omtrent lik som på fergen. For at transportørene skal velge Hardangerbrua, trengs det tunnel under vidda, som ofte er vinterstengt, mener Lutro.

Sterke lokale krefter jobber for en slik tunnel, men det er usikkert når den blir realisert.

– Hvis man får en sikker forbindelse vinterstid, vil ting endre seg totalt, sier Lutro.