Kommunen vet ikke hva private barnehager har gjort for å forebygge overgrep

– Vi har ikke myndighet til å kreve tiltak i de private barnehagene, sier barnehagebyråden i Bergen.

Roger Valhammer

MANGELFULLT REGELVERK: – Kommunen har ikke anledning til å pålegge private barnehager å innføre tiltak, sier byråd Roger Valhammer, som mener lovvverket bør strammes inn.

Foto: Marit Stensby / NRK

I 2017 bestemte Bergen kommune at det skulle settes av syv millioner kroner til å bytte ut 530 dører i 73 kommunale barnehager.

Dette ble gjort etter at en mann ble dømt til ti års forvaring for overgrep mot syv barnehagegutter i Bergen.

Men i Bergen er 70 prosent av barnehagene private, og kommunen kan ikke pålegge dem å innføre de samme tiltakene.

Kommunen har heller ikke oversikt over hvilke tiltak de private barnehagene har innført for å forebygge overgrep mot barn.

Kan ikke pålegge tiltak

Dette kom frem under møtet i komité for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune tirsdag. Bystyrerepresentant Øystein Bønes (MDG) stilte spørsmål til barnehagebyråd Roger Valhammer (Ap) om hvilken kontroll kommunen har med tiltak gjort i private barnehager.

– Kommunen har ikke anledning til å pålegge private barnehager å innføre tiltak. Eierne har selvstendig ansvar for at deres barnehager er innenfor lovverket, sier Valhammer til NRK.

Kommunen har imidlertid oppfordret de private barnehagene til å innføre tiltak som gjør bygningene mer åpne, blant annet i kommunens barnehagebruksplan.

Men burde ikke kommunen ha oversikt over hvilke tiltak som har blitt gjort?

– Vi har ikke mulighet til å be om det. Det er en utfordring generelt i lovverket, at vi som kommune har ansvaret for dekningen og for å følge opp kvaliteten, men vi har ikke noen myndighet til å pålegge de private noe mer enn det som lovverket sier.

– Det er bra at byrådet har oppfordret barnehagene til å gjennomføre samme tiltak. Men de burde bedt om tilbakemelding på hvilke tiltak som er gjennomført. Det ville også synliggjort om det er behov for å gi kommunene større fullmakter til å gjennomføre kontroller eller pålegge private barnehager å gjennomføre tiltak, sier MDG-politiker Øystein Bønes.

Skjold menighetsbarnehage

HAR INNFØRT TILTAK: De tre barnehagekjedene NRK har vært i kontakt med sier de har innført flere tiltak for å forebygge overgrep. Her fra en Akasia-barnehage på Skjold i Bergen.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Økt kunnskap

Selv om kommunen mener fysiske tiltak i barnehagen er viktig, sier han at kunnskap om temaet blant ansatte er det viktigste tiltaket for å forebygge og avsløre overgrep mot barn.

– Transparens i byggene er ikke nok. Barnehagene må ha kompetansen som trengs for å avdekke overgrep, enten de har skjedd hjemme eller i barnehagen, sier Valhammer.

Likevel mener han kommunen burde hatt bredere fullmakter.

– Lovverket burde ha blitt strammet opp, og i mye større grad ha åpnet opp for at kommunen kan pålegge tiltak i alle barnehager, sier han.

LES OGSÅ: Barnehageansatt varetektsfengslet i fire uker

– Svakt lovverk

Det er 171 private barnehager i Bergen i dag. Ved tre av de største kjedene, forteller lederne at de har innført tilsvarende tiltak som kommunen.

I Akasia-barnehagene er det satt inn vinduer til alle rommene i barnehagene. I barnehagekjedene Kidsa og Espira er det satt inn vinduer i dører til alle stellerom.

– I nyere bygg og oppgraderinger har vi høyt fokus på at det skal være et transparent miljø, sier daglig leder i Kidsa-konsernet, Inger Marie Guddal Einan.

Barnehagelederne forteller også om omfattende kursing av sine ansatte, blant annet i regi av Bergen kommune.

Likevel stilles det ingen krav til dem om å gjennomføre disse tiltakene.

– Det står egentlig ganske svakt i lovverket. Vi kunne også tenkt oss at det ble stilt strengere krav om rutiner rundt dette, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.