NRK Meny

Klager på avslag om utbygging

Øystese Kraft har klaga regjeringa sitt avslag på søknaden om kraftutbygging i Øystesevassdraget inn for Kongen i statsråd, skriv Europower. BKK ville regulere øvre del av vassdraget, medan det lokale kraftselskapet ville utnytte nedre del. Øystese Kraft meiner avslaget, som kom 28. august, er underleg. Olje- og energidepartementet skal no gå gjennom klaga.

Siste video

Det aller første julemarkedet i Bergen er en suksess. Den første uken det har vært åpent har tusenvis av mennesker vært innom.
Vestlandsrevyen 12. desember 2017