NRK Meny
Normal

Bygger ny jernbanetunnel, venter med garanti til Sotrasamband

I dag legges etatenes forslag til Nasjonal Transportplan for de neste ti årene frem. Bergensprogrammet, Sotrasamband og nytt dobbeltspor gjennom Ulriken er blant de viktigste postene i Hordaland.

Bergen stasjon

ØKER KAPASITETEN: Togtrafikken inn til Bergen får et kraftig løft dersom dagens NTP-forslag går gjennom. Det foreslås å bygge nytt dobbeltspor i en ny jernbanetunnel fra Arna til Bergen.

Foto: NRK

NRK.no følger pressekonferansen der Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023. Her legges grunnlaget for samferdselsinvesteringer og utbygginger de neste ti årene, før transportplanen skal vedtas neste år.

Bergensprogrammet i første rekke

I Hordaland er det knyttet spenning til flere store samferdselspakker og hvilke løfter som gis til disse.

I første rekke kommer Bergensprogrammet, og utbygging av veien mellom Os og Bergen.

I tillegg ligger byggestart på nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen inne i planen, med oppstart i 2013.

Åpner for 200 millioner til Sotrasamband

Pendlere til og fra Sotra må klare seg med avmålt jubel. Sotrasambandet nevnes klart og tydelig i planen, men får ikke penger uten at det gis mer penger.

Også utbygginger på E39 nord for Bergen blir kun prioritert dersom potten i NTP økes.

  • Sotramsambandet prioriteres dersom rammene i NTP økes med 20 prosent.
  • Med en økning i rammene på 45 prosent, prioriteres også E39 mellom Nyborg og Klauvaneset.

Sotrasambandet ligger inne med en pott på 200 millioner, men altså bare dersom den såkalte "+20"-økningen skal bli vedtatt.

Sotrabroen

SOTRABRUA: Det foreslås å gi 200 millioner kroner til nytt Sotrasamband – men bare dersom pengepotten i Nasjonal Transportplan økes.

Foto: NRK

Fornøyd ordfører i vest

Eli Berland

FORNØYD: – Dette er en gledens dag, sier Eli Årdal Berland, Høyre-ordfører i Fjell kommune på Sotra.

Ordfører i Fjell, Eli Årdal Berland (H), sin første reaksjon er likevel at hun er fornøyd.

– Dette er en gledens dag, for vi er med i planen. Vi er omtalt i tekstdelen og inne med midler i et av forslagene. Å komme med i første periode, har vært vårt store mål, og det er vi nå, sier hun.

Berland tror de 200 millionene er så godt som garanterte, selv om de ligger inne med forutsetning at NTP-rammene økes med 20 prosent.

– Nå er det ikke noen tvil lenger om at dette er et håndfast prosjekt. Nå er det om å gjøre for oss å komme inn i forslaget med 45 prosent økning også. Da blir vi ytterligere prioritert, tror Berland.

Ulrikstunnelen

TVILLINGTUNNEL: Alle tog som skal inn til Bergen stasjon må i dag gjennom Ulrikstunnelen. I NTP gis det klarsignal til å bygge enda en tunnel og dobbeltspor, slik at kapasiteten kraftig økes.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Klarsignal til ny jernbanetunnel

Kollektivbrukere på jernbanen og godstrafikken i vest har grunn til å juble.

Den etterlengtede nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken blir helt tydelig prioritert i NTP-forslaget. Totalt ligger det inne 2,2 milliarder kroner i hele NTP-perioden til bruk på utbygging av dobbeltsporet inn til Bergen stasjon.

– I Bergen øker vi kapasiteten mellom Bergen og Arna, gjennom blant annet den nye tunnelen i Ulriken. Det er et godt tiltak for økt godstrafikk og økt persontrafikk, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger da NTP-forslaget ble lagt frem i dag.

Dagens strekning og tunnel er i dag Europas mest trafikkerte enkeltspor, og 130 tog passerer på det meste daglig i tunnelen, som egentlig bare har kapasitet til 80 tog om dagen.

Med dobbeltspor og en ny tvillingtunnel vil passasjerkapasiteten gå opp – og togene vil kunne gå raskere og oftere gjennom den vel ni kilometer lange og viktige togstrekningen som alle tog inn til Bergen kjører på.

Vil sikre rv. 13 mot skred

Langs riksvei 13 foreslår veimyndighetene utbedringer for å unngå skredulykker. Det foreslås tunneler ved Deildo og Øvre Vassenden (Joberget) i Hordaland og skredsikring mellom Vik og Vangsnes i Sogn og Fjordane.

Skredsikring ved Låtefoss og mellom Odda og Tyssedal kan også bli aktuelt om noen år.

Det er Avinor, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket som legger frem sitt forslag til NTP i dag. Planen for 2014–2023 skal etter planen vedtas i 2013.

Siste video

Programelder Øyvor Bakke
Listetoppene i Hordaland møttes til stor debatt, i samarbeid mellom BT, BA og NRK.
Bergensartisten avsluttet den store valgdebatten på Festplassen i Bergen.