NRK Meny
Normal

Helse og rusomsorg viktigst

Hildur Larsen er Kystpartiets listetopp i Hordaland.

Hildur Larsen
Foto: Privat

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– En bedre hverdag for rusmisbrukerne. Bevare lokalsykehusene. Et barnevern som setter barnets beste i høysetet.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Et godt utbygget veinett.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Alle fremtidige kraftlinjer bør graves ned.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Partiets program for å bevare ressursene våre. Distriktspolitikken. Nei til EU, EØS og Schengen. Partiets verdigrunnlag.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Tannlege inn under samme betalingsordning som andre legetjenester. En bedre og helhetlig rusomsorg. At rusmisbrukerne får de pasientrettighetene de har krav på. Muligheten for en verdig alderdom. Bekjempe fattigdomsproblemet. Utbygging/utbedring av veinettet uten bruk av bompenger.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Å få størst mulig gjennomslag for saker som mitt parti brenner for.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det partiet som gir best muligheter for å få gjennomslag for gode Kystpartisaker.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Har ingen formening om det.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.