NRK Meny
Normal

Refses etter Kristina-saken

Haukeland sykehus får kritikk i en ny rapport fra Helsetilsynet om den såkalte Kristina-saken i Bergen.

Oddmund Hjartåker hilser på Stener Kvinnsland
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Kristina ble tatt av raset på Hatlestad i fjor høst, og døde senere av skadene hun ble påført.

Det var lenge stor uenighet mellom Kristina Hjartåkers far og Haukeland sykehus om behandlingen av Kristina. 

Kommunikasjonsvikt

Helsetilsynet opprettet tilsynssak mot Haukeland universitetssykehus i forbindelse med sykehusoppholdet for Kristina Hjartåker.

I første omgang gjelder tilsynssaken kommunikasjonen med pasientens pårørende - og det er denne siden av sykehusoppholdet som er kommet i rapportform.

Her kan du lese hele rapporten til Helsetilsynet.

I rapporten får Haukeland sterk kritikk for kommunikasjonssvikten som oppstod mellom sykehuset og de pårørende allerede tidlig i sykdomsforløpet.

Tre punkt er sentrale i kritikken:

  • Haukeland sykehus brøt normen for å informere på passende tidspunkt, da det 25. september ble informert om pasientens prognoe. Helsestilsynet finner det i strid med kravet til forsvarlig virksomhet at far ble bedt om å komme til flere møter i perioden 26. september til 30. september, særlig etter at han i møtet 26. september hadde gjort synet sitt klart for sykehuset.
  • Haukeland sykehus overholdt ikke informasjonsplikten etter pasientrettighetsloven, da det før frakoplingen fra respiratoren 4. oktober 2005 ikke ble informert om rutinene for oppfølging av pasienter som ligger på respirator.
  • Haukeland sykehus får kritikk for fremgangsmåten som ble brukt for å oppnå kontakt med far 1. februar 2006. 

Det siste punktet refererer til sykehuset som ved viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland, to leger og sikkerhetsansvarlig på sykehuset troppet opp hjemme hos faren til Kristina, Oddmund Hjartåker, for å få ham i tale mens han var syk.

I rapporten blir det imidlertid også konkludert med at Helsetilsynet har funnet at Haukeland sykehuset la til rette for å sikre at far ble gitt informasjon, og at innholdet i informasjonen var adekvat.

Granskning i flere faser

Statens helsetilsyn behandler saken i flere faser. Forsvarligheten i behandlingen vil bli vurdert senere. Sakkyndige fra Sverige og Danmark vil bli oppnevnt.

Helsetilsynet i Hordalands rolle i saken vil også bli vurdert, heter det i en pressemelding fra Helsetilsynet tirsdag.

Det er Haukeland sykehus selv som har bedt om å bli gransket i denne saken. 

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik