Haukeland frikjent

Ledelsen ved Haukeland sykehus er lettet over frikjenningen i den såkalte Kristina-saken.

Haukeland sykehus
Foto: NRK

– Det er veldig viktig at de fagfolkene som står oppi dette får en bekreftelse på at deres vurderinger har vært riktige, sier direktør ved Haukeland universitetssykehus, Stener Kvinnsland.

Helsetilsynets sluttrapport viser at sykehuset ikke gjorde noen feil i den medisinske behandlingen av jenta.

 

Stener Kvinnsland

Direktør Stener Kvinnsland

Foto: Arkiv / NRK

– Det er selvfølgelig en glede når konklusjonen er som den er. Men det er ikke skadefryd her, for dette er vanskelige situasjoner som må vi arbeide oss gjennom hver gang. Men det er jo betryggende å vite at det medisinsk faglig har vært bra, sier Kvinnsland.

Kristina Hjartåker ble hardt skadet i raset på Hatlestad terrasse, og Haukeland sykehus ville kople henne fra maskinen som hjalp henne med å puste.

Det var lenge stor uenighet mellom Kristina Hjartåkers far og Haukeland sykehus om behandlingen av Kristina.

Dette førte til at Helsetilsynet har gransket saken i flere rapporter.

I en tidligere rapport fikk sykehusledelsen og legene kritikk for kommunikasjonen med Kristina hjartåkers pårørende.

Tilsynet kritiserte sykehuset på tre punkt, blant annet deres oppførsel overfor Kristinas far, Oddmund Hjartåker.

Han anmeldte daværende viseadministrerende direktør ved sykehuset Stener Kvinnsland og to andre representanter til politiet.

De tre skulle ifølge anmeldelsen ha kommet med trusler og hatt skremmende eller hensynsløs adferd på et hjemmebesøk da Kristina lå i respirator. Denne saken bli imidlertid henlagt.

Nå har Helsetilsynet lagt fram ene endelig rapport, som slår fast at sykehuset overholdt sin plikt og gav en forsvarlig helsehjelp. Sluttrapporten som tar for seg det medisinske har altså frikjent sykehuset. Stener Kvinnsland er lettet: