Normal

Bjørn Kåre Viken vert Statoil sin nye landsjef i Algerie

Tidlegare direktør ved Statoil Mongstad, Bjørn Kåre Viken (54), har fått jobben med å gjenreisa Statoil sin aktivitet i Algerie.

Bjørn Kåre Viken

NY LANDSJEF: Tidlegare direktør ved Statoil sitt oljeraffineri på Mongstad, Bjørn Kåre Viken, har tatt på seg jobben med å verta landsjef for Statoil i Algerie. Dermed overtek han jobben som Victor Sneberg hadde fram til han vart drepen under terroråtaket ved gassanlegget i In Amenas.

Foto: Ivar Langvik / Statoil ASA

Pressetalsmann i Statoil, Ola Anders Skauby

INFORMASJONSSJEF: Ola Anders Skauby, Statoil.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Victor Sneberg

VART DREPEN: Victor Sneberg (56) var ein av fem norske Statoil-tilsette som vart drepne under gisselaksjonen ved gassanlegget i In Amenas.

Foto: Statoil
In Amenas

OPPSTART: I går vart drifta ved ei av tre produksjonslinjer ved anlegget i In Amenas starta opp igjen.

Foto: LOUAFI LARBI / Reuters
– Eg kan stadfesta at Bjørn Kåre Viken vert ny landsjef for Statoil i Algerie, han startar i stillinga 1. mars, seier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til NRK.no.

Dermed skal Viken ta over jobben som Victor Sneberg hadde i Algerie. 56-åringen, som var busett i Sandnes, var ein av fem norske Statoil-tilsette som vart drepne under terroraksjonen ved gassanlegget i In Amenas.

– Det er klart at det forferdelege angrepet vil prega heile organisasjonen i lang tid framover. Landsjefen si oppgåve vil vera å sjå til at me brukar den tida me treng for å komma tilbake til ein normal situasjon i Algerie, i den grad noko kan verta normalt etter det som har skjedd, seier informasjonssjefen.

Les òg: Alt om terroraksjonen mot Statoil-anlegget i In Amenas

Lang erfaring

Etter å ha vore direktør ved oljeraffineriet på Mongstad i ei årrekkje, har Bjørn Kåre Viken i seinare tid vore leiar for Technology Excellence i Statoil. Han har òg vore direktør for marin teknologi og operasjonar i selskapet. Viken er busett i Bergen.

– Bjørn Kåre Viken er ein tilsett med lang og brei erfaring frå ulike delar av Statoil sin aktivitet, seier Skauby.

Starta drifta i går

I går starta Statoil opp att drifta ved ei av dei tre produksjonslinjene ved anlegget i In Amenas.

– Den nye landsjefen vil mellom anna ha oppgåva med å vurdera kva tid det vil vera riktig å ha Statoil-personell tilbake til anlegget i In Amenas, seier Skauby.

I dag har ikkje Statoil personell ved anlegget i In Amenas, men ved Statoil sitt kontor i Alger og ved ein operasjonssentral ein annan stad i Algerie.

No er det selskapet Sonatrach som driftar anlegget i In Amenas, med støtte frå Statoil-tilsette som er lokalisert ved dei nemnde stadane.

Bjørn Kåre Viken ønskjer først å uttala seg om den nye stillinga når han har tatt fatt på jobben.