Fylkesvei 520 stengt

Fylkesvei 520, Breiborg-Røldal, mellom Odda og Sauda er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Veien åpnes ikke igjen i dag.