NRK Meny
Normal

Full krangel om akuttberedskapen

Det er brutt ut full strid mellom tillitsvalgte og sjefer i Helse Bergen om alvoret i beredskapskuttene.

Ambulansehelikopter Levanger

HELT UENIGE: Ledelsen og de tillitsvalgte beskylder hverandre om løgn og krangler om fakta etter at Helse Bergen reduserte beredskapen for luftambulansen.

Foto: Terje Næss

Striden startet med at de tillitsvalgte mente kuttene i beredskapen ville gå ut over pasientbehandlingen ved Haukeland Universitetssjukehus.

– Man venter bare på første samtidighetskonflikt der det skjer en alvorlig ulykke et stykke unna og luftambulansen ikke kan rykke ut fordi han er opptatt, sier tillitsvalgt for overlegene ved sykehuset, Hans Torvanger.

– Det er uforsvarlig

Fra 1. juli skal legen som er på akutt helikoptervakt, også ta seg av transport av intensivpasienter mellom Bergen lufthavn Flesland og Haukeland.

– Det er uforsvarlig, sier Torvanger.

Det er leder for akuttmedisinsk avdeling Guttorm Brattebø uenig i. Han mener oppgavefordelingen er medisinsk forsvarlig.

– Vi ønsker på sikt å få til en bedre løsning, men inntil videre må vi fortsette med den rutinen, sier Brattebø.

Guttorm Brattebø

MEDISINSK FORSVARLIG: Leder for akuttmedisinsk avdeling Guttorm Brattebø mener det er forsvarlige endringer, og de vil fortsette med rutinene til de finner en bedre løsning.

Foto: Siri Løken / NRK

– Det er direkte usant

Brattebø sier han ikke har andre alternativer enn å bruke luftambulanselegen som er på akuttvakt, fordi Legeforeningen ikke godtar at andre anestesileger som jobber på sjukehuset, tar seg av biltransporten.

– Det er direkte usant. Vi har presentert en løsning som kan settes i gang i morgen. Det er en løsning hvor den andre legen ved den samme seksjonen har vakt for denne typen transport av intensivpasienter, sier Torvanger.

Uenige om alvoret

Begge parter er enige om at akuttberedskapen er svekket, men ledelsen og de ansatte er uenige om hvor alvorlig endringen er.

Siden 1. mars har leger fulgt pasienter mellom Flesland og Haukeland to ganger i uken.

– Vi har omkring fire akuttoppdrag hver dag på luftambulansen, så det vil fort ende opp med at det kolliderer med et akuttoppdrag, sier Tillitsvalgt for luftambulanselegene, Thomas Dolven.

Men Brattebø ser det motsatt. Fire akuttoppdrag i døgnet betyr at luftambulansen hvert døgn står på bakken 20 timer.

– Sjansen for at luftambulanselegen er opptatt med noe annet, er forholdsvis lav, sier Brattebø.

Thomas Dolven

ENDE MED KOLLISJON: Tillitsvalgt for luftambulanselegene, Thomas Dolven tror det fort kan komme en samtidighetskonflikt mellom akuttoppdrag for luftambulansen og et transportoppdrag.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Da har vi en lengre responstid

– Hvert transportoppdrag tar omtrent tre timer. Det vil gå ut over beredskapen for å rykke ut, sier Torvanger.

Det avviser Brattebø.

Han mener kjøretiden mellom flyplassen og sjukehuset og dermed tiden legen har ansvaret for pasienten er under en halvtime.

– Helt frem til en har overtatt ansvaret for pasienten på Flesland, kan luftambulansen dra til et annet sted dersom det skulle være akutt behov for det, sier Brattebø.

Men Dolven står fast på hva som er gjennomsnittlig tidsbruk for forberedelser, tilkobling og selve pasienttransporten.

– Vi er tre timer vekke, så da har vi en lengre responstid i den tiden, sier han.