NRK Meny

FØDETILBUDET IKKE NOK UTREDET:

Fødetilbudet ved landets sykehus er viet for liten oppmerksomhet i regjeringens nye sykehusplan, mener Den norske jordmorforeningen. De savner en konsekvensutredning av problemer som oppstår når bemanningen ikke øker ved flere og kompliserte fødsler.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik