NRK Meny

FØDETILBUDET IKKE NOK UTREDET:

Fødetilbudet ved landets sykehus er viet for liten oppmerksomhet i regjeringens nye sykehusplan, mener Den norske jordmorforeningen. De savner en konsekvensutredning av problemer som oppstår når bemanningen ikke øker ved flere og kompliserte fødsler.

Siste video

 Programleder Mariann Reikerås
13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.