Hopp til innhold

Her er hovedpunktene i sykehusplanen

Helseminister Bent Høie understreker at ingen sykehus skal legges ned, men i et av scenarioene som beskrives kan fem sykehus miste akuttkirurgien.

Bent Høie
Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Vi skal ha en desentralisert struktur, fordi det er en del av løsningen. Vi skal ha en ryggrad av sykehus som sikrer beredskap og øyeblikkelig hjelp, sier helseminister Bent Høie.

På en pressekonferanse på Ringerike sykehus la helseminister Bent Høie fram en nasjonal helse- og sykehusplan som skal stake ut kursen for landets sykehus i årene framover. Den store diskusjonen i tiden før framleggelsen har vært Høies ønske om å fjerne akuttkirurgien fra lokalsykehusene.

– I Norge skal det være trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor man bor. Det er viktig å understreke nettopp det, fordi det har vært mange spekulasjoner på hva den planen vil føre til. Ingen sykehus blir lagt ned, sier helseministeren.

Han presiserer at alle sykehusene som dag har fødetilbud, skal fortsette å ha det.

Kan miste akuttfunksjon

Helseministeren nevner fire typer sykehus, som skal ha ulik kompetanse.

  • Regionsykehus - hovedsykehuset i regionen
  • Stort akuttsykehus - et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000
  • Akuttsykehus - skal ha minst akuttfunksjon innen indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi
  • Sykehus uten akuttfunksjoner

Og videre la helseministeren fram to scenarier for sykehusstrukturen fremover. Det ene bygger på Høies forslag om et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 for å beholde akuttkirurgi. Fem sykehus vil kunne bestå som akuttsykehus med minimum indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men dermed miste akuttkirurgien. Det er Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord.

I det andre scenariet, som Høie advarer mot, skal alle sykehus med akuttfunksjoner ha døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Da kan 10 sykehus miste akuttfunksjonen. Det er Odda, Lørdal, Nordfjord, Kongsberg, Elverum og de fem tidligere nevnte.

– Dette er veldokumentert og utredet gang på gang. Mens diskusjonen har gått er 12 sykehus blitt nedlagt Jeg sier ikke at det var feil legge dem ned, men det har manglet en nasjonal plan, sier Høie.

Han understreker at det er snakk om scenarioer, og at det ikke bare er befolkningsgrunnlaget som skal være førende, men også transport, geografisk tilgjengelighet og lignende. Det er ikke truffet noen konklusjoner.

– Krever mange kirurger

Han forteller at det vil kreve 6–8 generelle kirurger for å kunne opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning. Med et for lavt befolkningsgrunnlag vil kirurgene ha få oppgaver, mens pasienter andre steder står i kø for den samme behandlingen.

Her er noen av punktene som Høie mener begrunner sentralisering av akuttkirurgien:

  • Mange sykehus har for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart akuttilbud 24/7.
  • Mange mindre sykehus har vanskeligheter med å rekruttere og er avhengige av vikarstafetter.
  • Utfordringene er størst innen kirurgifaget på grunn av økende krav til spesialiserte ferdigheter og spesialisert utstyr og støttepersonell.
  • Mange pasienter som trenger akutt kirurgi sendes i dag forbi små lokalsykehus til større sykehus med bredere tilbud.

Mener planen fører til nedleggelser

Senterpartiet er sterkt uenig med helseministeren og reagerer sterkt på planen som er lagt fram. Partiet reagerer spesielt på forslaget om å fjerne akuttkirurgi fra enkelte sykehus.

– Senterpartiet mener at sykehus må ha basiskompetanse i både kirurgi, medisin, anestesi i tillegg til røntgen og laboratorietjenester. Høie bommer totalt på det faglige med sine eksempler fra kirurgien, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

– Det avanserte er i dag allerede sentralisert og spesialisert, det er det ikke noen uenighet om. Høie skyver dette foran seg og svekker dermed fagmiljø, utdanning og rekruttering ved de mindre sykehusene. På sikt betyr det nedleggelser, fortsetter Toppe.

Hun har dermed en helt annen virkelighetsoppfatning enn helseministeren.

AKTUELT NÅ