Politiet mistenker millionsvindel

Tre menn og tre kvinner som er i nær familie med hverandre er pågrepet, mistenkt for svindel gjennom bilpleiebedrifter i Bergen.

Beslag etter storaksjon i Bergen

BEVIS PÅ SVART ARBEID? Politiet ransaket og sikret bevis hos tre bilpleiefirma i Bergen. I hjemmet til en av de involverte fant de denne konvolutten med 20 000 kroner i.

Foto: Politiet

SISTE: Politiet vurderer å fremstille tre av de siktede for varetektsfengsling torsdag eller fredag.

– Sånn som vi ser saken, på bakgrunn av de avhør og gjennomgang av beslag vi har gjort i kveld, mener vi at mistanken mot de siktede er styrket. Vi er av den oppfatning av at det foreligger bevisforspillelsesfare i alle fall for tre av de siktede, og de vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling enten torsdag eller fredag, opplyser politiadvokat Rudolf Christoffersen til NRK, onsdag kveld.

I nær familie med hverandre

Onsdag morgen klokken 09 gikk 50 personer fra Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten til aksjon mot tre bilpleiebedrifter i Bergen. Bedriftenes ledelse er mistenkt for medvirkning til grov økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og NAV-bedragerier.

Storaksjon mot bilpleiebedrifter

STENGT PÅ DAGEN: De ansatte ble beordret hjem da politiet sammen med NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet gikk til aksjon og ransaket lokalene. Denne bedriften på Storetveit ble umiddelbart stengt under aksjonen. Det ble også en annen bedrift.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Foreløpig er seks personer pågrepet og siktet i saken. Tre kvinner og tre menn.

– De seks vi har pågrepet er i nær familie med hverandre. De er alle på en eller annen måte tilknyttet disse tre bilpleiebedriftene, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Politiet: – Flere kan bli pågrepet

De pågrepne blir avhørt i ettermiddag og kveld.

– Deretter vil vi i morgen ta stilling til om en eller flere av disse skal fremstilles for varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, sier Christoffersen.

– Kan flere personer bli pågrepet i denne saken?

– Ja, det kan vi ikke utelukke. Vi har ikke oversikt over hvor omfattende bedragerivirksomheten har vært, og hvor mange personer som er involvert, utdyper han.

Rudolf Christoffersen

– Bevisene vi hadde sikret oss fra før, er blitt styrket etter dagens aksjon, mener politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Foto: Halvor Folgerø / NRK

Da den tverretatlige A-krim-gruppen (se faktaboks) gikk til aksjon og ransaket de tre bedriftene skal det ha vært kunder til stedet. Bedriftene ligger i Fana, Årstad og Åsane bydel.

To av bedriftene ble stengt.

Politiet skal sammen med NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet, over tid ha etterforsket familienettverket tilknyttet de tre bilpleiefirmaene.

– Vi har i flere år hatt fokus å blandt annet bilpleiebransjen. Flere er også i A-krims fokus, men i denne omgang var det aksjon mot disse tre firmaene, som drives av de samme personene, forklarer leder av tverretatlig A-krim gruppe, Øysten Andersen.

Mener bevisene er styrket etter aksjonen

Mistanken mot bedriftene er mangfolde, men handler i det store og hele om grov økonomisk utroskap, der strafferammen er inntil seks års fengsel.

– Vi mistenker grov økonomisk utroskap, mer eller mindre organiserte NAV-bedragerier, regnskapsovertredelser og at det i perioder har jobbet personer i bedriften som ikke har hatt arbeidstillatelse i Norge, sier Christoffersen.

Storaksjon mot bilpleiebedrifter

OPPVASK: Politiet mistenker grov økonomisk utroskap, NAV-bedragerier og at bilpleiebedriftene har hatt fiktive arbeidsforhold. Her fra bedriften i Årstad bydel etter dagens aksjon.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Mistanken handler også om ikke-reelle arbeidsforhold, der ansatte har mottatt lønn, men ikke jobbet i firmaet. Dette for å kunne motta penger fra NAV ved sykmelding, arbeidsledighet eller svangerskapspermisjon.

Bare for to av de siktede skal det være snakk om svindel for 1,3 millioner kroner.

– Jeg vil ikke gå i detalj om hvor lenge vi har etterforsket, men vi har etterforsket over tid, og sikret oss det vi oppfatter som gode bevis om selskapenes økonomiske disposisjoner og hvordan de har gjort dette. Bevisene er blitt styrket etter dagens aksjon, mener politiadvokaten.